شركت فناوري و عمران كسرا

مشاوران مهندسي تأسيسات برق و مكانيك ابنيه

 

لیست قیمت کولر گازی مدل 30000- شرکت کسرا

 

ردیف

شرح(مدل)

وضعیت

محل طراحی

محل مونتاژ(تولید)

قیمت رسمی سراسر کشور-تومان

قیمت شرکت کسرا(با تخفیف)

ويژگي هاي مدل

1

میتسوبیشی الکتریک

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/600/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

2

میتسوبیشی الکتریک

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/790/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

5

توشیبا

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/590/1

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

6

هیتاچی

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

چین

000/695/1

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

7

اجنرال

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/695/1

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

8

مک کوئی

سرمایشی و گرمایشی

آمریکا

مالزی

000/580/1

 

رده انرژیA-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

9

ال جی مدل 32000

فقط سرمایشی

کره جنوبی

کره جنوبی

000/250/1

 

5سال گارانتی کمپرسور-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

10

ال جی مدل 32000

فقط سرمایشی

کره جنوبی

کره جنوبی

000/320/1

 

5سال گارانتی کمپرسور-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  89/05/20ساعت 21:51  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

 

لیست قیمت کولر گازی مدل 24000- شرکت کسرا

 

ردیف

شرح(مدل)

وضعیت

محل طراحی

محل مونتاژ(تولید)

قیمت رسمی سراسر کشور-تومان

قیمت شرکت کسرا(با تخفیف)

ويژگي هاي مدل

1

میتسوبیشی الکتریک

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/270/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

2

میتسوبیشی الکتریک

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/450/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

3

میتسوبیشی دایا(مدل25000)

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/540/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA کمپرسور روتاری نصب رایگان بدون لوازم نصب

4

میتسوبیشی دایا(مدل25000)

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/730/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA کمپرسور روتاری نصب رایگان بدون لوازم نصب

5

توشیبا

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/260/1

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

6

توشیبا

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/43/1

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

7

اجنرال

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/485/1

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

8

مک کوئی

سرمایشی و گرمایشی

آمریکا

مالزی

000/170/1

 

رده انرژیA-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

9

ال جی مدل تایتان

فقط سرمایشی

کره جنوبی

کره جنوبی

000/050/1

 

تنها کولر با 10سال گارانتی کمپرسور-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

10

ال جی مدل SMILE

سرمایشی و گرمایشی

کره جنوبی

چین

000/950

 

 

11

هیتاچی

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

چین

000/350/1

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

12

بوش

سرمایشی و گرمایشی

آلمان

چین

000/190/1

 

حاره ای،روتاری، نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  89/05/20ساعت 21:51  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

 

لیست قیمت کولر گازی مدل 18000- شرکت کسرا

 

ردیف

شرح(مدل)

وضعیت

محل طراحی

محل مونتاژ(تولید)

قیمت رسمی سراسر کشور-تومان

قیمت شرکت کسرا(با تخفیف)

ويژگي هاي مدل

1

میتسوبیشی الکتریک

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/060/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

2

میتسوبیشی الکتریک

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/190/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

3

میتسوبیشی دایا(مدل19000)

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/330/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA کمپرسور روتاری نصب رایگان بدون لوازم نصب

4

میتسوبیشی دایا(مدل19000)

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/420/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA کمپرسور روتاری نصب رایگان بدون لوازم نصب

5

توشیبا

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/060/1

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

6

توشیبا

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/220/1

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

7

اجنرال

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/249/1

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

8

مک کوئی

سرمایشی و گرمایشی

آمریکا

مالزی

000/950

 

رده انرژیA-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

9

ال جی مدل تایتان

فقط سرمایشی

کره جنوبی

کره جنوبی

000/920

 

تنها کولر با 10سال گارانتی کمپرسور-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

10

ال جی مدل SMILE

فقط سرمایشی

کره جنوبی

چین

000/830

 

 

11

هیتاچی

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

چین

000/145/1

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

12

بوش

سرمایشی و گرمایشی

آلمان

چین

000/000/1

 

حاره ای،روتاری، نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  89/05/20ساعت 21:50  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

 

لیست قیمت کولر گازی مدل 12000- شرکت کسرا

 

ردیف

شرح(مدل)

وضعیت

محل طراحی

محل مونتاژ(تولید)

قیمت رسمی سراسر کشور-تومان

قیمت شرکت کسرا(با تخفیف)

ويژگي هاي مدل

1

میتسوبیشی الکتریک (مدل13000)

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/840

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

2

میتسوبیشی الکتریک (مدل13000)

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/890

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

3

میتسوبیشی دایا(مدل13000)

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/150/1

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA کمپرسور روتاری نصب رایگان بدون لوازم نصب

4

توشیبا(مدل13000)

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/830

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

5

توشیبا(مدل13000)

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/900

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

6

اجنرال

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/850

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

7

مک کوئی

سرمایشی و گرمایشی

آمریکا

مالزی

000/740

 

رده انرژیA-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

8

ال جی مدل تایتان

سرمایشی و گرمایشی

کره جنوبی

کره جنوبی

000/750

 

تنها کولر با 10سال گارانتی کمپرسور-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

9

ال جی مدل SMILE

فقط سرمایشی

کره جنوبی

چین

000/600

 

 

10

هیتاچی

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

چین

000/870

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

11

بوش

سرمایشی و گرمایشی

آلمان

چین

000/780

 

حاره ای،روتاری، نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  89/05/20ساعت 21:50  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

 

لیست قیمت کولر گازی مدل 9000- شرکت کسرا

 

ردیف

شرح(مدل)

وضعیت

محل طراحی

محل مونتاژ(تولید)

قیمت رسمی سراسر کشور-تومان

قیمت شرکت کسرا(با تخفیف)

ويژگي هاي مدل

1

میتسوبیشی الکتریک (مدل10000)

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/810

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA،نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

میتسوبیشی دایا(مدل10000)SRK-28HD

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/980

 

حاره ای-رده انرژی مصرفیA کمپرسور روتاری نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

توشیبا(مدل7000) RAS-07UKP-E

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/700

 

زئولایت، نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

توشیبا(مدل10000) RAS-10UKP-E

فقط سرمایشی

ژاپن

تایلند

000/730

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

توشیبا(مدل7000) RAS-07UKHP-E

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/750

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

توشیبا(مدل10000)RAS-10UKHP-E

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

000/800

 

زئولایت -نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

اجنرالASH09R

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

تایلند

 

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

مک کوئی

سرمایشی و گرمایشی

آمریکا

مالزی

000/650

 

رده انرژیA-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

 

ال جی مدل تایتان

سرمایشی و گرمایشی

کره جنوبی

کره جنوبی

000/630

 

تنها کولر با 10سال گارانتی کمپرسور-نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

 

ال جی مدل SMILE

سرمایشی و گرمایشی

کره جنوبی

چین

000/560

 

 

 

هیتاچی

سرمایشی و گرمایشی

ژاپن

چین

000/695

 

نصب رایگان بدون لوازم نصب

 

بوش

فقط سرمایشی

آلمان

چین

000/620

 

حاره ای،روتاری، نصب و 5متر لوله مسی و عایق رایگان

 

 

 

+ نوشته شده در  89/05/20ساعت 21:49  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

 

 

لیست قیمت کاهنده مصرف برق – نماینده انحصاری شرکت کسرا

 

ردیف

نام مدل

مشخصات

قیمت فروش-تومان

1

SD001

تک فاز جهت مصارف خانگی معمولی تا 15000وات مصرف(کاهش مصرف10تا20درصد)

31000

2

UBT3

تک فاز جهت مصارف خانگی و تجاری تا ظرفیت30000وات مصرف(کاهش مصرف10تا20درصد)

41000

3

S200

تک فاز قوی جهت مصارف خانگی و تجاری تا ظرفیت200000وات مصرف(کاهش مصرف10تا30درصد)

230000

4

UBT045

سه فاز جهت انواع مصارف تجاری،خانگی،صنعتی و.. تا ظرفیت 45000وات(کاهش مصرف10تا30درصد)

350000

5

T200

سه فاز جهت انواع مصارف تجاری،خانگی،صنعتی و.. تا ظرفیت 200000وات(کاهش مصرف10تا30درصد)

490000

6

T400

سه فاز جهت انواع مصارف تجاری،خانگی،صنعتی و.. تا ظرفیت 400000وات(کاهش مصرف10تا30درصد)

650000

 

o       شرایط پرداخت کاملا نقدی می باشد.

o       کلیه محصولات فوق تکنولوژی آمریکا و ساخت هنگ کنگ با دو سال گارانتی تعویض و برگ ضمانت می باشند

o       هزینه نصب و راه اندازی دستگاه های صنعتی (ردیف 3تا6) با مشتری می باشد.

o       دستگاه های فوق دارای ماندگاری بالا،عمر طولانی،اندازه کوچک و مناسب،نصب آسان و عملکرد موثر ذخیره انرژی می باشد.

o       دستگاه های فوق ضد امواج الکترومغناطیس،ضد الکتریسیته ساکن،ضریب اطمینان بالا و تنظیم کننده جریان برق می باشند.

o       دستگاه های فوق دارای 3 سال خدمات پس از فروش می باشد.

o       با توجه به برنامه حذف یارانه برق،هزینه اولیه خرید دستگاه های فوق در کمتر از یکسال بازگشت خواهد داشت.

o       برای مشاوره و سوالات احتمالی با سازمان فروش گروه صنعتی کسرا(02512907730 یا 09192904503)تماس بگیرید.

o       شرکت کسرا نماینده انحصاری و اولین ارائه دهنده دستگاه های کاهنده برق مصرفی(پاور سیوینگ) در استان قم می باشد.

o       آدرس دفتر مهندسی و فروش: قم ابتدای بنیاد روبروی کلانتری 16 (ساعات مراجعه13-9و21-18)

 

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:48  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

1-            شوفاژ

یکی از راه های معمول و قدیمی گرمایش ساختمان ها استفاده از سیستم شوفاژ می باشد. در سال ۱۷۷۰ جیمزوات برای اولین بار از رادیاتور های چند تکه که با بخار آب گرم می شد برای گرمایش استفاده نمود . این سیستم گرمایی تکامل جدی یافت تا آن که در سال ۱۸۳۱ ، پرکنیز سیستم کامل گرمایش با آبگرم را که مجهز به مخزن انبساط بود را به نام خود به ثبت رساند . کاملترین سیستم گرمایش آبگرم که شباهت زیادی با سیستم های متداول امروزی نیز دارد در سال ۱۸۳۳ توسط مهندس انگلیسی به نام پالکو ابداع گردید .

از سال ۱۹۵۰ که پمپهای آبگردان وارد سیستم های گرمایشی گردید رویکرد عمومی مردم به استفاده از شوفاژ به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت در این روش آب توسط یک بویلر(دیگ) حرارت را جذب می کند و توسط لوله ها به داخل فضاها هدایت می شود و گرمای خود را توسط مبدل های حرارتی(رادیاتور یا فن کویل ) به فضای ساختمانی می دهد.در واقع این روش یکی از سنتی ترین روش های گرمایش ابنیه می باشد که علی رغم نقاط ضعف آن و به دلیل در دسترس بودن منابع و متخصصین آن هنوز هم پرکاربرد ترین روش می باشد.

بطور کلی سیستم شوفاژ شامل قسمت های ذیل می باشد:

7-1 محل تولید حرارت(موتورخانه) : کل فرآیند تولید حرارت و انتقال آن به آب در محلی به نام موتورخانه انجام می شود.آب توسط شبکه بسته ای وارد دیگ می شود.حرارت توسط مشعل های مجهز به سنسور های هوشمند ، به دیگ و به واسطه آن به آب داده می شود.بسته به نوع سیستم ، آب به آب گرم یا داغ(با فشار) یا بخار تبدیل می شود.در ادامه آب توسط سیستم پمپاژ به داخل ساختمان(اتاق ها) فرستاده می شود.در داخل فضا ها ، آب وارد پنل های حرارتی (رادیاتور یا فن کویل) می شود و گرمای خود را به محیط می دهد.

نکته: امروزه برای استقلال واحدهای آپارتمانی،به جای موتورخانه از پکیج های حرارتی استفاده می شود.در واقع پکیج  یک موتورخانه پیش ساخته در ابعاد بسیار کوچک می باشد.در ضمن آبگرم مصرفی مجتمع ساختمانی نیز در موتورخانه(یا پکیج) تولید می شود و توسط پمپ به محل مصرف ارسال می گردد.

 

7-2 نکات ویژه موتورخانه:

1. محاسبات دقیق بارهای حرارتی و شبکه مدار گرمایشی اولین شرط کاهش هزینه ها و عمر طولانی تجهیزات گرمایشی می باشد.لذا بسیار منطقی است که با صرف هزینه ای اندک برای انتخاب پیمانکار حرفه ای تأسیسات می توان از هزینه های گزاف آتی کاست.(کلیه اسناد محاسبات و نقشه ها را از پیمانکار باید مطالبه کرد.)

2. انتخاب تجهیزات موتورخانه از شرکت های معتبر تولید کننده باعث صرفه جویی در هزینه های آتی تعمیرات و نگهداری و اطمینان و ایمنی ساکنین می شود.

3. برای مجتمع های مسکونی متوسط و کوچک و ادارات و ساختمان های متوسط استفاده از دیگ های چدنی مقرون بصرفه خواهد بود لکن برای ساختمان های بزرگ استفاده از سیستم آب داغ با فشار زیاد یا بخار و دیگ های فولادی بهتر می باشد.

4. رعایت نکات ویژه عایق کاری و ایزولاسیون ساختمان باعث کاهش هزینه اولیه و هزینه های نگهداری تجهیزات و کاهش هزینه انرژی مصرفی خواهد شد.

5. انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت فنی برای نگهداری از موتورخانه و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی باعث افزایش ایمنی و عمر تجهیزات و کاهش هزینه ها می شود.

6. برای نگهداری و تعمیرات موتورخانه باید از یک متد مقبول علمی و با برنامه مشخص زمانی و تجهیزاتی استفاده کرد.

7. برای صرفه جویی در مصرف انرژی،کاستن از رسوب گیری و کاستن از ابعاد موتورخانه به جای استفاده از مخازن کویلی از مبدل های صفحه ای استفاده شود.

8. استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک عملکرد موتورخانه نقش کاملا محسوسی در کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر تجهیزات موتورخانه دارد.قیمت این دستگاه ها بسیار ارزان و استفاده از آن بسیار زود بازده می باشد.

 

7-3 مزایای موتورخانه  نسبت به پکیج :

1. عمر طولانی تر و کارکرد ایمن تر

2. کم بودن هزینه های تجهیزات و نگهداری در بلند مدت

3. قدرت بیشتر در تأمین آبگرم بهداشتی و آب گرمایشی شوفاژ

4. جدا و دور بودن محل تولید آبگرم از محل زندگی و آسایش ساکنین(ایمنی از آتش و گازهای سمی بطور کامل)

5. نگهداری،سرویس و تعمیرات بدون اخلال در آپارتمان و ایجاد ناراحتی برای ساکنین

6. مصرف انرژی کمتر و هزینه های کمتر شارژ بهینه

7-4 مزایای پکیج نسبت به موتورخانه: امروزه فرهنگ خاص آپارتمانی در کشور باعث شده است علی رغم مهندسی بودن مهندسی و مزایای غیر قابل انکار آن ، استفاده از پکیج ها معمول شود.لذا ذیلا به برخی مزایای پکیج ها به اختصار می پردازیم:

1. استقلال هر واحد آپارتمانی در هزینه ها و استفاده از سیستم گرمایشی و آبگرم و کاهش تنش های مالکان یک مجتمع مسکونی

2. حذف رایزرها و لوله های انتقال آب از طبقات

3. حذف فضای موتورخانه و افزوده شدن به فضاهای پارکینگ و محوطه آپارتمانی

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:45  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

-  کوره هوای گرم : این دستگاه ها دارای امکانات تولید گرما از سوخت های فسیلی و ارسال به ساختمان توسط فن هستند.در واقع در اکثر موارد از این دستگاه ها برای تولید گرمای سالن ها و اماکن بزرگ استفاده می شود.برخی از انواع این دستگاه ها بدون اتصال به کانال و به صورت مستقیم در داخل ساختمان کار می کنند.اما در ظرفیت های بالا معمولا دستگاه را در فضایی خارج از ساختمان نصب می کنند و توسط شبکه کانال هوای گرم تولیدی را  به داخل ساختمان می فرستند. هوای گرم تولیدی این سیستم ها به دلپذیری سیستم هایی مانند داکت اسپلیت یا گرمایش از کف نیست چرا که هوا تا درجه حرارت بسیار بالایی گرم می شود و لذا حالت هوای خشک را به خود می گیرد.

12-1- مزایای کوره هوای گرم :

1. قیمت نسبتا مناسب بویژه برای سالن های بزرگ با سقف کوتاه(که امکان نصب پانل های گرمایش تشعشعی تابشی را ندارند).

2. نصب به نسبت آسان و سریع (نسبت به شوفاژ و سیستم هیدرونیک) بویژه برای مدل هایی که نیاز به کانال ندارند.

3. استفاده از سوخت های فسیلی بویژه گاز شهری(هزینه انرژی مصرفی معقول)

4. سرعت در گرمایش (نسبت به شوفاژ) بعلت وجود فن و گردش سریع و اجباری هوا

5. راهبری و سرویس آسان و هزینه های معقول و منطقی(نسبت به موتورخانه،شوفاژ )

6. امکان نصب سیستم در خارج از فضای مسکونی(افزایش ایمنی نسبت به خطرات گاز و آتش)

12-2- معایب:

1. هوای گرم خروجی کیفیت رطوبت پایینی نسبت به سایر سیستم ها دارد.(هوای خشک وارد ساختمان می شود.)

2. برای سرمایش ساختمان باید طرح جداگانه ای ریخت.بویژه در مواقعی که سرمایش هم از طریق کانال هوا باشد دردسر دو چندان خواهد شد.

3. برای فضاهای با سقف بلند باید کل هوای داخل فضا گرم شود و با توجه به حجم زیاد فضا ، هزینه های انرژی مصرفی کاهش می یابد.

در کل این نوع از دستگاه ها برای اماکنی مانند مساجد،بانک ها،کارخانجات،سالن های ورزشی و... طراحی شده ولی بهیچ عنوان توان رقابت با سیستم های گرمایش تابشی ندارد.لذا همیشه گرمایش تابشی بعنوان یک گزینه جدی مطرح بوده و با یک سر و گردن بالاتر از هر سیستم دیگری مورد توجه قرار می گیرد.

 

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:44  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

1-            سیستم های تبخیری  :

سیستم های تبخیری یکی از اولین سیستم ها و روش های سرمایش است که انسان به آن دست یافت.بسیاری از معماران قدیم ایران زمین بویژه در مناطق کویری مانند یزد با ترکیب اصول مختلف ترمودینامیکی و مکانیک سیالات از روش هایی آسان اما کارا برای سرمایش بنا استفاده می کردند. در سال های اخیر هم استفاده از سیستم های تبخیری بعلل مختلف از قبیل ارزانی دستگاه ها و هزینه پایین برق مصرفی رواج پیدا کرد.معمول ترین شکل این سیستم ها کولر آبی می باشد که در اکثر نقاط ایران دیده می شود.لکن بدلیل معایب و ضعف های کولر آبی ، اخیرا استفاده از انواع دیگر سیستم های تبخیری از قبیل ایرواشر و زنت هم رو به فزونی نهاده است.روش سرمایش (و گرمایش این سیستم ها در قسمت معرفی ایرواشر توضیح داده خواهد شد.

10-1- کولر آبی:

تولید و استفاده از این دستگاه ها در ایران قدمتی بالغ بر 50سال دارد و اکثر ایرانی ها با این دستگاه آشنا هستند .برخی ویژگی های (معایب و مزایای) کولرهای آبی بشرح ذل است:

·                  در کل هزینه های کولر آبی نسبت به همه سیستم های تهویه پایین و مقرون بصرفه می باشد.(هزینه اولیه برای خرید،هزینه نگهداری و تعمیرات و هزینه انرژی و منابع مصرفی)

·                  در صورتی که کولرهای آبی به ترموستات های اتاقی مجهز شوند ، امکان کنترل درجه حرارت و اتوماتیک کردن کار کولر آبی وجود دارد لکن برای کنترل جداگانه هر اتاق تقریبا راهی وجود ندارد.(این ترموستات ها امروز توسط چند شرکت با قیمت اولیه بسیار ارزان ساخته می شود.)

·                  سرمایش کولر آبی نسبت به انواع کولر گازی و سیستم های تهویه مطبوع بسیار ضعیف می باشد لکن برای مناطق معتدل و خشک مانند شهرهای اراک،همدان و... مناسب می باشد.به این مفهوم که حداکثر تا درجه حرارت 35درجه محیط کارایی دارند.

·                  با توجه به اینکه کولر آبی برای مقاصد صرفا سرمایشی ساخته می شود لذا برای گرمایش ساختمان نیاز به سیستم جداگانه می باشد.لذا در این مورد نسبت به برخی سیستم ها مانند اسپلیت کانالی نقطه ضعف دارد.

·                  در مناطقی که کیفیت آب پایین است(مانند قم،یزد، کرمان و...) عمر دستگاه ها کمتر شده و هزینه ها و دردسر های نگهداری بسیار بالاتر خواهد بود.

·                  استفاده 100درصدی از هوای خارج باعث چرخش هوا در ساختمان می شود و این یک مزیت بهداشتی محسوب می شود لکن چنانچه مسیر مکش هوای کولر طراحی خوبی نداشته باشد امکان دارد هوای نامطبوع را به داخل بکشد.

·                  یکی از معایب بسیار بزرگ و جدی کولرهای آبی استفاده از آب برای سرمایش است . در حالیکه دهه های آینده جنگ و نزاع بر سر منابع آبی در جهان خواهد بود، بسیار تأسف برانگیز است که از آب برای سرمایش آن هم در پایین ترین راندمان استفاده شود.لذا آینده کولرهای آبی محکوم به شکست خواهد بود.

·                  امکان فیلتر و تصفیه هوا بصورت مطلوب در کولر آبی وجود ندارد.حتی بعلت رطوبت موجود در دستگاه و کانال ها ، امکان رشد انواع میکرو ارگانیسم و جلبک و باکتری در سیستم و کانال ه وجود دارد که خود این مسأله تبعات جدی برای ساکنین بویژه کودکان خواهد داشت.

·                  نیاز به کانال های نسبتا بزرگ و در مواقع بسیاری کانال های عمودی از پشت بام باعث دردسرهای اجرایی و کاهش مساحت مفید آپارتمان ها خواهد شد.در صورتی که مقایسه منطقی بین هزینه های اصلی کولر آبی و هزینه های حاشیه ای آن با سایر سیستم ها مانند کولر گازی یا داکت اسپلیت شود در برخی موارد امکان دارد کولر آبی هزینه اولیه بالاتری داشته باشد.برای مثال در آپارتمان هایی که قیمت زمین بالایی دارند باید به هزینه های اولیه کولر آبی ، هزینه های دیگری از قبیل مقدار فضای اشغال شده توسط کانال های عمودی از پشت بام و یا هزینه فضای اشغال شده در تراس توسط کولر را اضافه کرد.

·                  مقدار سر و صدا و ارتعاش تولیدی در کولر آبی و کانال ها نسبت به سایر سیستم ها بالاتر می باشد.

·                  با توجه به اینکه کولرهای آبی در ظرفیت های مختلف ساخته می شود تقریبا در تمامی موارد امکان استقلال واحد های مختلف یک ساختمان از یکدیگر در بهره برداری و هزینه ها وجود دارد و این یک حسن بزرگ محسوب می شود.

·                  در صورت استفاده و نگهداری صحیح از کولرهای آبی ، این دستگاه ها عمر متوسط 10تا 15 سال دارند.

·                  لوازم یدکی و اکیپ فنی مورد نیاز کولر آبی به وفور و ارزان در دسترس می باشد لذا هزینه های نگهداری آن بسیار پایین می باشد.همچنین عدم وجود قطعات متعدد و پیچیده در ساختار کولرهای آبی امکان انجام بسیاری از امور نگهداری توسط کاربر معمولی (مثلا خود ساکنین یک آپارتمان) را فراهم آورده است.

·                  سرعت چرخش هوا و تولید سرما  برای کولرهای آبی نسبتا خوب می باشد.

جمع بندی: در کل استفاده از کولر های آبی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی گردد.بویژه سیستم های دیگر مانند اسپلیت ها و بویژه اسپلیت کانالی گزینه های بمراتب بهتری برای آپارتمان ها می باشد. لکن با توجه به ارزانی دستگاه و هزینه های انرژی مصرفی نمی توان آنرا به کلی کنار گذاشت.البته معایب کولر های آبی تا حد زیادی توسط ایرواشرهای آپارتمانی رفع شده است.حتی می توان با استفاده از ترکیب کولر آبی و اسپلیت ها(کولر گازی) سیستم بهینه ای ایجاد کرد که معایب یکدیگر را از بین ببرند . در واقع برای 70 درصد مواقع روز که کولر آبی راندمان قابل قبولی دارد از آن استفاده می شود و برای ساعات خیلی گرم روز از کولر گازی بهره برداری خواهد شد.لکن در هر صورت تعدد دستگاه ها و هزینه ها وجود خواهد داشت.

 

10-2 ایرواشر

 ایرواشر هم یکی از دستگاه های گرمایشی-سرمایشی آپارتمانی می باشد . این دستگاه ها برای مناطق با آب و هوای گرم و خشک گزینه ماسبی می باشد. البته کیفیت سرمایش این سیستم مانند سیستم های تراکمی (کولر گازی) و چیلرها نیست اما با توجه به اینکه برق کمتری نسبت به سایر سیستم ها مصرف می کنند ، از مقبولیت برخوردار بوده اند.در واقع نوع نگرش و انتظار از کیفیت سرمایش و برق مصرفی ، تعیین کننده جایگاه این سیستم است.

روش کار این سیستم ها بدین شرح است :

برای سرمایش : آب از طریق افشانک و بعلت فشار پمپ به شدت به هوا (که از فیلتر دستگاه گذشته و تمیز شده است ) می پاشد و به اصطلاح هوا را می شوید(واژه ایر واشر به معنی هواشوی می باشد!). با این عمل درجه حرارت هوای عبوری از افشانک پایین می آید و خنک می شود. سپس هوای تصفیه و خنک شده وارد کانال های تهویه ساختمان شده و فضاهای مختلف را خنک می کند.در واقع نوع سرمایش این دستگاه شباهت زیادی به کولر آبی داشته و مبتنی بر تبخیر آب می باشد.

برای گرمایش: آب گرم شده در موتورخانه یا پکیج وارد لوله های کویل آبگرم دستگاه شده و فن دستگاه هوا را از میان کویل به داخل کانال می دمد.با این کار درجه حرارت هوا بالا می رود و سپس از طریق کانال های تهویه وارد ساختمان می شود.تفاوتی که گرمایش این دستگاه با سرمایش آن دارد در سیستم کانال برگشت می باشد به این مفهوم که در گرمایش ، برای حفظ حرارت موجود در هوای داخل ساختمان و کاهش مصرف انرژی ، کانال برگشت قرار داده شده است .این کانال ، هوای داخل ساختمان را می مکد و تحویل دستگاه می دهد.دستگاه پس از تصفیه این هوا و آمیختن آن با هوای تازه(در صورت نیاز) و عبور دادن مخلوط این دو هوا از لابلای کویل آبگرم ، آنرا گرم کرده و وارد ساختمان می کند اما در سرمایش بعلت تزریق رطوبت   در هوا ، امکان بازگشت آن و تزریق مجدد رطوبت و سرمایش مجدد وجود ندارد.بنابراین در سرمایش نیازی به کانال برگشت نیست.

کاربرد ایرواشر : از این دستگاه تقریبا در همه انواع کاربری ها استفاده می شود منتها به شرط آنکه ساختمان در منطقه جغرافیایی مرطوب و شرجی واقع نشده باشد.همچنین یکی دیگر از محدودیت های این سیستم در حداقل متراژ استفاده مستقل است . چراکه معمولا حداقل ظرفیت این دستگاه ها 2000 سی اف ام می باشد که برای حداقل 60متر مربع کافی است.لذا در صورتی که تعدد اتاق در یک ساختمان داشته باشیم و متراژ اتاق ها کمتر از 30متر باشد ، استفاده از ایرواشر مجزا برای تک تک اتاق ها مقرون بصرفه نیست و باید برای هر دو یا سه اتاق یک دستگاه تعبیه شود.این دستگاه ها در ابعاد و اشکال مختلف ساخته می شود و امکان تعبیه آنها در فضاهای پرت ساختمان مانند سقف کاذب یا کمد دیواری و... وجود دارد.

نکات ویژه ایرواشر:

·  اصولا از ایرواشر نباید انتظار سرمایش قوی مانند کولرهای گازی را داشت.بلکه عملکرد سرمایشی آنها کمی بهتر از کولرهای آبی است.در واقع برای مناطق بسیار گرم و خشک مانند شهر قم  نمی توان آنرا بعنوان گزینه اول مطرح نمود.چراکه ایرواشرها و اصولا سیستم های تبخیری دیگر مانند کولر آبی در بهترین شرایط عملکرد و راندمان خود حداکثر تا 12 درجه سانتیگراد هوا را خنک می کنند . در واقع در گرمای بالای 45 درجه سانتیگراد دستگاه ایرواشر دمای هوا را به حدود 33درجه سانتیگراد می رساند که برای آسایش انسان مناسب نیست.البته در اکثر شهرهای معتدل و خشک ایران(تهران،اراک و...) و در بسیاری از مواقع خنک روز در شهرهای خیلی گرم می توان از این سیستم استفاده نمود.اخیراً شرکت های تولید کننده برای افزایش قدرت سرمایشی ایرواشر ها به آن چیلر اضافه کرده اند تا در مواقع و روزها و ساعات خیلی گرم که قدرت سرمایش تبخیری جوابگوی ساکنین نیست ، بتوان با سیستم تبرید تراکمی و کویل آب سرد این نقطه ضعف را جبران کرد.در واقع با این آپشن اضافی ، ایرواشر به دستگاه داکت فن کویل تبدیل می شود و سرمایش مطبوعی مانند داکت اسپلیت و کولر گازی می دهد.اما مصرف برق آن هم در مواقعی که چیلر کار می کند به میزان کولرهای گازی و چیلرهاست.در واقع با این روش ترکیبی از سیستم تبرید تراکمی و تبخیری ایجاد می شود.

·  در انواعی از ایرواشرها می توان گرمایش را هم توسط افزودن مبدل حرارتی(کوره هوای گرم) به ایرواشر ایجاد کرد و در واقع ایرواشر خودکفا و بی نیاز از هر سیستم دیگر مانند موتورخانه یا پکیج جهت گرمایش شود.در این دستگاه ها امکان ایجاد حرارت توسط گاز شهری و به طور مستقیم وجود دارد.ولی تجارب نشان داده است بعلت نیاز ساکنین به آبگرم و در واقع نیاز به موتورخانه یا پکیج و همچنین قیمت بالای مبدل حرارتی ایرواشر ، به صرفه تر آن است که از ایرواشر بدون مبدل بهمراه پکیج آبگرم استفاده شود.

·  نگهداری از ایرواشرها و بطور کلی سیستم های مبتنی بر روش تبخیری (کولر آبی و زنت) بسیار مهم و اساسی می باشد.در واقع بعلت وجود آب در سیستم بویژه در مناطقی که کیفیت آب پایین باشد(مانند شهر قم) باید برنامه نگهداری مرتب کوتاه مدت برای دستگاه در نظر گرفت.پاک کردن افشانک ها و دیواره ها از املاح و شوره ها بسیار مهم می باشد.

·  تعبیه یک سختی گیر و رسوب زدای مناسب نقش محسوسی در کاهش رسوبات و افزایش عمر دستگاه دارد.

·  محاسبات دقیق و اجرای اصولی سیستم کانال ، مهم ترین مسأله سیستم های ایرواشر می باشد.

·  برای کاهش محسوس صدای دستگاه باید از انواع موتورهای بدون تسمه (کوپل مستقیم) استفاده نمود.همچنین تعبیه عایق ها در بدنه دستگاه علاوه بر افزایش راندمان باعث کاهش صدای خروجی از دستگاه می شود.

·  چنانچه در سیستم ایرواشر بجای افشانک ها از پد سلولزی یا پوشال(مانند کولر آبی ) استفاده شود ، هزینه های اولیه و هزینه نگهداری تا حدودی کاهش می یابد لکن از راندمان دستگاه هم کم می شود.به این نوع دستگاه ها "زنتZENT  " می گویند.در واقع زنت ها حد فاصل بین کولرهای آبی معمولی و ایرواشرها می باشند.زنت مانند ایرواشر مجهز به فیلتر هوا ، کویل (یا مبدل) آبگرم ، موتور الکتریکی بدون تسمه و محل کانال برگشت می باشد.

·  برای افزایش راندمان سرمایش دستگاه باید فن تخلیه در ساختمان تعبیه شود . تعداد و قدرت این فن متناسب با هوای تولیدی دستگاه خواهد بود.البته با برخی راهکارها نظیر بازگذاشتن پنجره(ها) در قسمته های مناسب می توان تا حد زیادی این کار را بصورت طبیعی انجام داد.

 

10-2-1 مزایای ایرواشر ( و زنت) :

1.                 استفاده از کانال برای تهویه و تبادل حرارت در ساختمان که خود مزایایی مانند:افزایش فضای مفید ساختمان بعلت استفاده از فضای پرت سقف،چرخش و تصفیه کامل هوا از آلودگی ها، استفاده از هوای تازه بیرون و افزایش اکسیژن محیط و... دارد.

2.                 امکان نصب دستگاه بصورت متمرکز در فضاهای پرت ساختمان و سهولت دسترسی برای تعمیرات نگهداری

3.                 مصرف بهینه برق و هزینه های کمتر قبوض (برق در تابستان و گاز در زمستان) نسبت به سیستم های تراکمی دارای کمپرسور

4.                 مصرف بهینه آب نسبت به کولرهای آبی

5.                 تأمین رطوبت مورد نیاز ساختمان و ساکنین در گرمای خشک تابستان

6.                 هزینه های نگهداری و تأمین قطعات یدکی این دستگاه ها به مراتب کمتر از سیستم هایی نظیر کولر گازی و چیلر می باشد.

7.                 بعلت تمرکز دستگاه های گرمایشی و سرمایشی در یک دستگاه ، دردسرهای اجرایی و هزینه های نگهداری دستگاه های متعدد اتاقی(شوفاژ و فن کویل ) حذف می شود.

8.                 امکان کنترل حرارت و رطوبت و اتوماسیون دستگاه های حرارتی و برودتی(ایرواشر و زنت) نسبت به این آیتم ها

9.                 حذف رایزرهای آب شوفاژ و لوله ها از کف و در نتیجه کاهش دردسر کف سازی و کاهش بارهای مرده ساختمان

10.           هزینه اولیه مناسب و منطقی مخصوصا در فضاهای بزرگ.توضیح اینکه هر چه وسعت و حجم فضای ساختمان بزرگتر می شود ، تفاوت قیمت اولیه و تفاوت هزینه های برق و انرژی بین ایرواشر(زنت) و سایر سیستم های تراکمی بیشتر می شود.برای مثال سرمایش و گرمایش فضاهای بزرگ مانند مساجد،سالن ها،کارخانجات و سوله ها با استفاده از سیستم های تراکمی (مانند پکیج یونیت یا چیلر یا ...) بسیار پرهزینه بوده و هزینه اولیه خرید و نصب این دستگاه ها هم بالاست لکن با هزینه ای حتی در حد یک دهم این سیستم ها می توان از ایرواشر ها استفاده کرد.

11.           استفاده از برق تک فاز بویژه در سیستم های آپارتمانی : اکثر سیستم های تراکمی(مانند کولرهای گازی) از ظرفیت 36000بی تی یو به بالا ، از برق سه فاز استفاده می کنند یعنی برای مثال  برای آپارتمانی با حدود 100متر مربع به بالا باید از برق سه فاز استفاده شود. لکن چنانچه از ایرواشر استفاده کنیم حتی برای آپارتمان های 300متر مربعی هم نیازی به برق سه فاز وجود ندارد.

12.           گرمایش و سرمایش این دستگاه ها به سرعت انجام می شود یعنی برای فضاهایی که از آنها استفاده منقطع می شود(مدارس،مساجد و...) مناسب می باشند.همچنین در ساختمان های مسکونی نیازی به روشن بودن دایمی سیستم در مواقعی که ساکنین در آن حضور ندارند نیست و این خود باعث کاهش مصرف انرژی می باشد.همچنین گرما و سرما بصورت همگن و یکنواخت در ساختمان توزیع می شود.

10-2-2- معایب :

1. اصولا سرمایش ایرواشر و زنت به کیفیت کولر گازی یا چیلر نیست.بویژه در ساعات خیلی گرم روز یا در روزهای خیلی گرم در شهرهای گرمسیری(مانند قم) راندمان سرمایش دستگاه بشدت کاهش می یابد.در این مواقع از سال ، استفاده از یک سیستم کمکی مانند کولر گازی ضروری است.

2. آب باعث دردسرهای خاص خود بویژه در نگهداری دستگاه ها می باشد.

3. برای کاربری هایی که گرمای نهان زیاد دارد(مانند محل پخت و پز،اماکنی که در آن تعداد افراد زیادی بصورت متراکم حضور بیش از نیم ساعت دارند و اصولا هر جایی که بخار آب وجود دارد) سرمایش ایرواشر(و زنت) فاقد کیفیت لازم می باشد.

4. در مناطق مرطوب و شرجی(مانند شمال و جنوب کشور) نمی توان از این دستگاه ها انتظار سرمایش داشت..

جمع بندی : سیستم های تبخیری مانند ایرواشر و زنت برای مناطق گرم و خشک مناسب می باشند.این سیستم ها بویژه برای ساختمان های بزرگ با سقف های بلند مانند سالن ها ، مساجد ، سوله ها و... نسبت به سیستم های تبرید تراکمی(کولر گازی و چیلرها) مقرون بصرفه می باشند. هزینه برق مصرفی این دستگاه ها در حد یک سوم کولرهای گازی و چیلرهای تراکمی می باشد.

 

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:44  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

1-            سیستم های گازسوز :

با توجه به فراوانی منابع انرژی فسیلی بویژه گاز طبیعی در ایران ، استفاده از دستگاه های گازسوز جهت گرمایش و سرمایش بسیار جذاب بنظر می رسد.همچنین در سال های اخیر با توجه به محدودیت های فنی و سخت افزاری وزارت نیرو در توسعه ظرفیت توان الکتریکی کشور و همچنین تحریم های امپریالیسم جهانی بر علیه کشور اسلامی ایران ، مقامات رسمی فنی و دولتی به نوعی سعی در تشویق و توسعه سیستم های مذکور داشته اند.این سیستم ها شاید در کوتاه مدت مفید و ضروری بنظر برسند لکن برای پیشنهاد آنها در بلند مدت باید نکات ذیل را در نظر گرفت :

1. اصولا راندمان سیستم های گازسوز بویژه چیلرهای جذبی نسبت به سیستم های تراکمی پایین تر می باشد.بنابراین میزان مصرف انرژی سیستم های گازسوز و بویژه چیلرهای جذبی به مراتب بیشتر از سیستم های برقی و الکتریکی می باشد.اما از آنجا که این سیستم ها گاز ارزان قیمت را مصرف می کنند فعلاً برای ما نگرانی ایجاد نمی کنند!!!به طور معمول یک راندمان و بازدهی سیستم تهویه مطبوع که با انرژی  برق کار می کند تا 3 برابر بیشتر از سیستم مشابه گازسوز می باشد . بعبارت دیگر یک سیستم برقی برای گرمایش یا سرمایش یک فضا کمتر از یک سوم سیستم گاز سوز ، انرژی مصرف می کند.

2. اصولا آلودگی سوخت های فسیلی به حدی بالاست که در اکثر کشورهای پیشرفته فقط از برق برای انرژی در منازل استفاده می شود.در واقع استفاده از دستگاه های گازسوز متعدد در منازل و آپارتمان های شهری یعنی ورود مقدار زیادی آلودگی هوا و آلودگی حرارتی به محل سکونت انسان در شهرها که در بلند مدت این مسأله باعث تبعات جدی زیست محیطی و اقتصادی خواهد بود.

3. نگهداری و تعمیرات سیستم های گازسوز نیازمند نیروهای متخصص آموزش دیده و مجرب می باشد و این یعنی نگهداری و تعمیرات پرهزینه . در واقع در بسیاری از موارد تعمیرات و نگهداری و سرویس دستگاه های برقی بسیار کم هزینه تر از سیستم های مشابه گازسوز می باشد.

4. در اکثر مواقع ظرفیت حرارتی و برودتی سیستم های گازسوز  بالاتر از حد نیاز یک آپارتمان معمولی می باشد.لذا بالاجبار این نوع سیستم ها بین تعداد دو آپارتمان و حتی تعداد بیشتری به صورت مشاع مورد بهره برداری قرار می گیرد و این یعنی شروع گرفتاری ها!!!.مشکلات مشاعات و عدم هماهنگی بین ساکنین آپارتمان ها در بهره برداری از سیستم های گرمایش و سرمایش مشترک بر کسی پوشیده نیست.بعلاوه تعدادی از کارخانه ها هم که ظرفیت های پایین تر تا حدود 60000بی تی یو تولید کرده اند ، قیمت های گزافی بر آنها قرار داده اند .یعنی در نهایت برای توجیه اقتصادی بهتر است ظرفیت های بالا(حداقل 120000بی تی یو)از این دستگاه ها انتظار داشت.بنابراین این دستگاه ها برای آپارتمان هایی که بخواهند در همه امور مستقل باشند گزینه مناسبی بشمار نمی رود.

5. کلیه مراحل طراحی ، نصب و اجرا ، نگهداری و تعمیرات و خدمات این سیستم ها نیاز به تیم کاملاً مهندسی و مجرب دارد.در این مورد جای هیچگونه مسامحه نیست . چرا که کمترین سهل انگاری و خوش خیالی به معنی از بین رفتن کلی سرمایه اقتصادی خواهد بود.

6. در برخی از انواع سیستم های گازسوز ، امکان تولید برق مصرفی نیز وجود دارد که از این نظر یک امتیاز محسوب می گردد.

سیستم های گازسوز سرمایشی و گرمایشی در دو نوع کلی بشرح ذیل وجو دارند:

9-1       سیستم های گازسوز با موتورهای درونسوز حرارتی (گازسوز): این سیستم ها گستره متنوعی دارند.برخی از آنها حتی برق نیز تولید می کنند.انواع این سیستم ها عبارتند از:

·  CCHP  : این سیستم ها برق مصرفی ، آبگرم مصرفی ، گرمایش و سرمایش ساختمان را تؤامان تولید می کنند. حتی دولت قول خرید تضمینی برق تولید شده توسط این سیستم ها از مالکان آنها را داده است.در این نوع از سیستم ها راندمان (بعلت استفاده از حرارت تولید شده توسط موتور) نسبت به سایر سیستم های گاز سوز بالاتر می باشد.در برخی از کشورها از این سیستم برای تولید برق و گرمایش و سرمایش یک منطقه بزرگ از شهر استفاده می شود.در ایران هم چندی است که تعداد محدودی شرکت ، دستگاه ها و تجهیزات این سیستم را عرضه می کنند که در اکثر موارد از موتورهای درون سوز احتراقی ساخت کشورهای ژاپن و کره استفاده کرده اند.

یکی از مشکلات اساسی این سیستم ها کمبود متخصص مجرب در تعمیر و نگهداری و سرویس دستگاه ها می باشد.

·  سیستم های GHP: این سیستم مشابه سیستم قبلی است با این تفاوت که امکان تولید برق را ندارد.در واقع این سیستم نسل قدیمی تر سیستم تولید همزمان برق و سرمایش و گرمایش است.چنانچه در پروژه ای نظر مالکین بر استفاده از این نوع سیستم ها(تولید حرارت با موتور احتراقی) باشد بهتر است از نوع CCHP استفاده شود.

نکته : این نوع سیستم ها (CCHP , GHP) را با اتصال به مخزن آب مجهز به مدار پمپاژ می توان به چیلر و بویلر تبدیل کرد و از فن کویل در داخل ساختمان بعنوان یونیت داخلی استفاده کرد. در واقع برای ساختمان هایی که قبلا ساخته شده اند و مجهز به فن کویل هستند و نیاز به تعویض چیلر و دیگ دارند ، می توان تجهیزات موتورخانه را باز کرد و بجای آن از این سیستم ها استفاده نمود.

9-3 سیستم چیلر جذبی آپارتمانی : نوع دیگری از سیستم های گازسوز ، چیلرهای جذبی می باشد.این نوع از چیلرها خود انواع مختلفی از قبیل شعله مستقیم ، تک اثره ، دو اثره و آپارتمانی دارد. اين دستگاه يك چيلر توليد كننده آب خنك است كه مي تواند براي مصارف تهويه مطبوع خانگي و صنعتي ، آب سرد تا دماي +5O C تأمين نمايد . كه براي خنك كردن ساختمان لازم است چيلر را توسط شبكه لوله كشي به فن كويل در ساختمان وصل كنيد و در نهايت هواي ساختمان مورد نظر خنك كنيد . براي استفاده از فن كويل مي توانيد انواع زميني ، سقفي و كانالي را مورد استفاده قرار دهيد .در صورتيكه مي خواهد نصب دستگاه در داخل ساختمان خيلي شيك اجرا شود مي توانيد از فن كويل هاي كاستي (زير سقفي ) و يا طرح فن كويل هاي ديواري كه شيبه به اسپليت يونيت هاست در خصوص چیلرها در ادامه توضیحات مفصل ارائه خواهد شد.لکن موارد ذیل به طور اخص در خصوص چیلرهای آپارتمانی قابل ذکر است:

·  بر خلاف دید اولیه ، این چیلرها فقط گاز مصرف نمی کند بلکه برای تغذیه پمپ های خود نیازمند برق نیز می باشد.بنابراین هزینه برق هم بر مالک تحمیل خواهد شد لکن به میزان حدود یک هشتم برق مصرفی دستگاه تراکمی(مثل کولر گازی) .

·  این دستگاه ها در ظرفیت های 5تن تبرید(60000بی تی یو) تولید می شود یعنی قابلیت سرمایش حداقل متراژ 150متر مربع و حداکثر 220متر مربع را داراست.برای آپارتمان های با متراژ پایین باید به صورت مشترک استفاده شود.

برای مواردی که ظرفیت های بزرگتر از یک دستگاه مورد نیاز است ، می توان دو و تعداد بیشتری از این دستگاه ها را بصورت سری کنار هم قرار داد تا ظرفیت آنها باهم جمع شود.بعلاوه این کار مزایای دیگری نظیر استراحت و رزرو  دستگاه ها در مواقعی که نیاز به کار همه آنها با تمام ظرفیت نیست را بهمراه دارد.

 9-3-1 محاسن استفاده مشترك از دستگاه ها :

1- در صورت خرابي يك دستگاه هيچ اشكالي در سرمايش ساختمان رخ نمي دهد و ساير دستگاه هاي در حال كار مي تواند تا زمان رسيدن سرويسكاران كل ساختمان را خنك نمايد . در صورتيكه در حالت نصب مستقل ( يك چيلر براي يك واحد) با خراب شدن يك دستگاه واحد مربوطه تا رسيدن تكنسين هاي تعميراتي به ناچار گرما را تحمل مي نمايند.

2-در حالت نصب مشترك در ابتداي فصل (يا انتهاي فصل) گرما كه هوا خيلي گرم نيست ، لازم نيست كل دستگاه ها در مدار سرويس دهي باشند . مي توانيد مثلاً تعداد 3 دستگاه از 6 دستگاه چيلر را خاموش كنيد . با انجام اين عمل مي توانيد در هزينه هاي راهبردي و كاهش استهلاك سيستم صرفه جويي بسيار خوبي داشته باشيد . در حالتيكه با نصب مستقل براي هر واحد ، تحت هر شرايطي لازم است چيلر مربوطه روشن باشد ولو براي چند ساعت در شبانه روز .

در هر صورت اين شركت نصب مشترك و مركزي را توصيه مي كند ولي نصب مستقل دستگاه ها نيز امكان پذير است و اين مورد بسته به نظر مالكين ساختمان دارد

-                   در کل این سیستم ها در خصوص تعمیرات و نگهداری نسبت به CCHP , GHP مزیت ویژه دارند.دلایل این مسأله بشرح ذیل اند:

-                   قطعات مکانیکی متحرک در چیلرهای جذبی نسبت به CCHP , GHP بمراتب کمتر است لذا استهلاک کمتری دارد.

-                   متخصص نگهداری و تعمیرات چیلرهای جذبی نسبت به CCHP , GHP فراوانی بیشتری دارند و لذا علاوه بر در دسترس بودن ، هزینه کمتری خواهند داشت.

-                   البته شرایط تعمیرات و نگهداری سیستم های CCHP , GHP در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد و با تربیت نیروهای فنی ، مشکلات این سیستم ها رفع خواهد شد.

-                   از آنجا که در چیلرهای جذبی آب بعنوان سیال واسط حرارت وجود دارد ، برای نگهداری تجهیزات و سیستم از تبعات ناشی از کیفیت آب باید چاره ای اندیشید.لذا سیستم های CCHP , GHP از این نظر مشکلات بمراتب کمتری دارند.

·  حداكثر مصرف برق چیلر جذبی آپارتمانی 900 وات معادل 5.5 آمپر بصورت تكفاز است و با فن كويل ها و پمپ سيركولاسيون حداكثر 1200 وات مصرف كل برق مورد نياز است . در حاليكه اگر از 2 دستگاه اسپليت يونيت با ظرفيت 32000 بي تي يو كه در مجموع معادل ظرفيت سرمايشي يك چيلر گازسوز است استفاده كنيد در حدود 8000 وات(8 كيلو وات ) مصرف برق داريد و حتماً بايد از برق 3 فاز استفاده كنيد .براساس محاسبات انجام شده توسط اين شركت اگر از اين دستگاه در هر روز بطور متوسط 16 ساعت و در تمام اوقات ماه (30روز) استفاده كنيد در پايان ماه حداكثر 200/000 ريال هزينه برق و گاز خواهيد داشت . در صورتيكه اگر از اسپليت يونيت هاي هم ظرفيت استفاده كنيد اين مبلغ تا 2.700.000 ريال هم افزايش مي يابد . براساس اين محاسبات هزينه اضافه در خصوص نصب اين چيلرها در مقايسه با اسپليت يونيت ها حداكثر طي مدت 2 ماه باز گشت خواهد شد و طي مدت 15 تا 20 سال بهره برداري مبلغي در حدود 300.000.000 ريال صرفه جويي از بابت هزينه هاي برق عايد مالك دستگاه خود شود

·  چیلر جذبی آپارتمانی فقط در فضاي باز قابل نصب است . در جايي كه سقف ندارد ، در تراس مي توان اين دستگاه را نصب نمود . ولي معمولاً عرض تراس ها كم است ، اين دستگاه در كنار پنجره نصب مي شود كه صداي عملكرد دستگاه با وجود اينكه كم است ولي باعث سلب آسايش ساكنين خواهد شد . لذا توصيه مي كنيم اين دستگاه حتي المقدور در بام نصب شود . وزن اين دستگاه 340 كيلوگرم است و به راحتي در بام هر ساختمان قابل نصب است

جمع بندی: در صورتیکه اصرار بر استفاده از سیستم های گازسوز گرمایشی و سرمایشی باشد ، بهترین گزینه در مجموع CCHP می باشد.چرا که به هیچ عنوان برق مصرف نمی کند بلکه برق تولید می کند. همچنین راندمان قابل قبول داشته و درآن از آب (سیال واسط)  استفاده نمی شود.

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:41  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

6-7 کولر گازی اسپلیت کانالی(داکت اسپلیت) : در این نوع از کولرهای گازی،امکان استفاده از یک کویل آبگرم(گرمایش با گاز شهری) نیز وجود دارد.لذا در مقایسه با سایر سیستم ها نظیر شوفاژ ، گرمایش مقرون بصرفه خواهیم داشت.در این روش هوای گرم یا سرد شده پس از چرخش و تصفیه از آلودگی ها ، از طریق کانال ها وارد فضاهای ساختمان می کند.این سیستم نسبت به سایر سیستم های معمول مانند شوفاژ،فن کویل و... مزایایی بشرح ذیل دارد:

6-7-1- مزیت های سیستم های مستقل داکت اسپلیت

6-7-1 -1مزیت های اجرائی ساختمانی

-امکان نصب سیستم و اجرای لوله کشی در آستانه بهره برداری ، موجب سالم ماندن دستگاه و لوله های ارتباطی آن در طول ساختمان و افزایش عمر مفید سیستم می گردد.

-استفاده از فضای مستقل در قسمت های پرت بنا جهت نصب سیستم در آپارتمان باعث سهولت تعمیر و نگهداری آن می شود.

-کندانسور دستگاه می تواند دربالکن،تراس،پاسیو وحتی پشت بام نصب گردد.

-حذف لوله های رادیاتوری ویا فن کوئل از کلیه فضا ها علاوه بر کاهش هزینه ها باعث خلاصی از مشکلات اجرایی ، عدم نیاز به زیر سازی کف ،سبک شدن ساختمان و... می گردد.

-حذف کانالهای عمودی تهویه که باعث اشغال سطح و مشکلات عدیده اجرائی می گردد.

-کاهش سایزکانالهای افقی به میزان 50%

- حذف کندانسور و سایر تجهیزات از نمای ساختمان(و تأثیر در حفظ زیبایی نما و آسانی سرویس کندانسور)

- این سیستم برای هر نوع کاربری از قبیل مسکونی،اداری،تجاری،مراکز کامپیوتر و حساس و... قابل استفاده است.

6-7-1-2 مزیت ها در دوره بهره برداری

-با توجه به توزیع هوا توسط کانال عایق شده در سیستم اسپلیت کانالی به میزان قابل توجهی از اتلاف برودت یا حرارت سیستم کاسته می شود.(کاهش هزینه برق و افزایش عمر دستگاه)

-گرمای تولید شده درزمستان و سرمای تولید شده در تابستان بسیار مطبوع و مطابق استاندارد می باشد.

-با توجه به تمرکز دستگاه های گرمایش و سرمایش در یک دستگاه،به میزان 30درصد در برق مصرفی و 50درصد در گاز مصرفی صرفه جویی می شود.

-اسپلیت کانالی می تواند دمای آپارتمانهای نقاط گرمسیر را تا 20 درجه سانتی گراد خنک کند و مولد خنکای هوای کوهستانی باشد.

- سرعت گرم کردن هوا توسط اسپلیت کانالی چندین برابر سیستم های دیگر است.(بعلت وجود فن دستگاه)

- حداکثر نیم ساعت پس از روشن شدن دستگاه هوا پایدار و همگن می گردد و به درجه حرارت مطلوب می رسد.(سرعت چرخش و یکنواختی دما و هوا)

- دمای تثبیت شده هوا تا چندین ساعت پس از خاموش کردن دستگاه ماندگار می باشد. لذا شبها می توان سیستم را خاموش کرد.

- دمای فضا از 16 تا 30 درجه سانتی گراد بطور اتوماتیک قابل تنظیم می باشد.

- با توجه به وجود ترموستات اتوماتیک در ساختمان،دستگاه پس از رسیدن به دمای دلخواه خاموش شده و در برق و گاز مصرفی صرفه جویی می شود.

6-7-1-3-مزیت ها ی اقتصادی(توجیه اقتصادی)

نظر به افزایش قابل توجه قیمت آپارتمان،هزینه پرداختی ضمن منطقی شدن سیستم از نظر اقتصادی باعث افزایش قابل توجه ارزش آپارتمان می گردد و سرمایه گذاری خرید دستگاه اسپلیت کانالی  در قیمت گذاری و فروش آپارتمان تأثیر چند برابر دارد.(ایجاد ارزش افزوده بیشتر)

با طراحی مناسب در ابتدای ساخت آپارتمانها می توان ترتیبی اتخاذ نمود که تا 60% هزینه مربوط به خرید و نصب سیستم یونیت پس از پایان ساخت و ساز و قبل از بهره برداری واقعی انجام گیرد.(مشکل تأمین منابع مالی ساخت و ساز)

با توجه به محدود بودن واحد های بهره برداری شده پس از اتمام ساخت یک مجتمع می توان صرفا تعداد سیستم مورد نیاز را تهیه نمود و نیازی به خرید و راه اندازی کل سیستمها نمی باشد.

 

 

با حذف سیستم کولر آبی و رادیاتور حدود 50 تا 100%  هزینه سیستم اسپلیت کانالی تامین خواهد شد.

مزیت در مصرف کمتر گاز و کاهش هزینه گرمایش(نسبت به سایر سیستم های معمول نظیر شوفاژ و...)

مزیت در مصرف کمتر برق و کاهش هزینه برق مصرفی در سرمایش (نسبت به چیلر تراکمی و کولر گازی و...)

6-7-2  مقایسه اسپلیت کانالی با سیستمهای دیگر

6-7-2-1- مقایسه با اسپلیت پنلی(کولر گازی)

-گرمایش اسپلیت های پنلی در مقایسه با اسپلیت های کانالی (مجهز به کویل ابگرم) دارای معایبی نظیر مصرف بالای برق ،استهلاک کمپرسور و عدم توانایی مدار معکوس    (Heat pupm) دردمای زیر5 درجه سانتی گراد می باشد که مجموع این معایب استفاده از سیستم گرمایش (کفی یا رادیاتور) را الزامی می کند.

- از آنجا که جریان برق مصرفی کولر گازی بالاست،استفاده همزمان کولر گازی و دیگر دستگاه های برقی منجر به خرابی آنها شده و قطعی برق (بعلت عدم کشش کنتور ) را بهمراه خواهد داشت.

وجود پنل های متعدد کولر اسپلیت گازی باعث بروز مشکلات اجرایی نظیر پیش بینی درین های متعدد،اشغال فضا ، هزینه های سرسام آور نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و مصرف زیاد برق و ... می گردد.

اکثر کولر های گازی موجود در بازار ساخت کشور چین و کمپانی های متفرقه بوده و پس از یکی دو سال از بهره برداری ضعیف شده و جز هزینه های سرسام آور برق ، سود دیگری نخواهد داشت.بعلاوه با توجه به استهلاک سریع ، می بایست سرمایه گذاری جدید برای خرید دستگاه دیگر شود.

6-7-2-2- مقایسه با سیستم های تبخیری(کولر آبی)

به دلیل مشکلات فراوان کولر آبی برای بهداشت و سلامت بدن و مصرف زیاد آب،استفاده از این گونه دستگاه ها در کشورهای اروپایی و آمریکا ممنوع است .برخی از این مشکلات عبارتند از:

عدم کارائی سیستم های تبخیری(کولر آبی) در مناطق مرطوب، هوای ابری و همچنین دمای بالای 35 د رجه سانتی گراد.

وابستگی سیستم های تبخیری به آب در زمانهای کمبود و قطعی آب (در اکثر روزهای گرم) ایجاد مشکل می نماید.(مشکل آینده کره زمین کم آبی است نه کمبود برق و انرژی!!!)

استفاده از هوای تازه و آب باعث ایجاد مشکلاتی نظیر: آلودگی هوا به باکتری های بیماری زا، انتقال آلودگی هوای شهر به داخل آپارتمان ، آنتقال بوی فاضلاب از طریق کانالها و... می گردد.

کانالهای عمودی درسیستم های تبخیری ضمن اشغال فضای زیاد در طبقات فوقانی مشکلات عدیده ای دراجرای ساختمان ایجاد می کند.

سایز کانالهای افقی درسیستم اسپلیت کانالی به میزان50% ازسیستم های تبخیری کوچکتر می باشد.

سیستمهای تبخیری به صورت مزمن باعث بوجود آمدن امراض مفصلی می گردد.

سیستم های تبخیری باعث ایجاد فشار درمحیط و همچنین فرسودگی سریع لوازم منزل بعلت رطوبت بیش از حد می شود.

بدلیل جذب رطوبت در دستگاه اسپلیت کانالی ، بو و آلودگیهای فیزیکی هوا جذب و از طریق drain دفع می شود.

از آنجا که دستگاه های تهویه اسپلیت کانالی ، نیازی به کانال عمودی ندارد ، هزینه آن با صرفه جویی در متراژ مفید ساختمان در مقایسه با کولر آبی تأمین خواهد شد.

6-7-3-3- مقایسه با سردکننده مرکزی(چیلر مرکزی و فن کویل)

لزوم راه اندازی کامل سیستم مرکزی ساختمان حتی برای بهره برداری یک واحد و ایجاد استهلاک و مصرف بالا در چیلر مرکزی.

هزینه های مشترک شارژ و تعمیر و نگهداری و ناهماهنگی و اختلاف ساکنین دراخذ تصمیمات لازم جهت تعمیر و نگهداری و بهره برداری.

حجیم بودن و پیچیده بودن سیستمهای مرکزی(چیلرمرکزی،برج خنک کننده و...) و نیاز به تکنسین متخصص و در نتیجه افزایش هزینه های نگهداری و راهبری و همچنین مشکل تأمین قطعات تعمیری از بازار.

عدم استقلال ساکنین در استفاده از سیستم سرمایش مرکزی چیلر.

وجود فن کوئل در سیستم های مرکزی مشکلاتی نظیر آلودگی صوتی ،وجود لوله های رفت و  برگشت درکلیه فضاها،آلودگی زیر و اطراف فن کوئل،به راه افتادن آب در تمام ساختمان و امکان نشتی،بازده پایین سیستم آبی در قم و اشغال فضا را ایجاد می کند.

راندمان بالای سیستم اسپلیت کانالی نسبت به سیستم مرکزی و صرفه جوئی در هزینه مصرف برق تا 20% بعلت تکنولوژی بالای اسپلیت کانالی

وابستگی سیستم چیلر مرکزی به کیفیت آب(مخصوصا در شرایط نامناسب آبی قم).

در سیستم مرکزی خرید برق مصرفی(سه فاز) گران قیمت و پرداخت هزینه اشتراک ماهانه الزامی است.

در بسیاری از ساختمانها امکان نصب چیلر پس از ساخت مقدور نمی باشد.

درسیستم های مرکزی حتی اگر یک واحد از فن کوئل خود استفاده نماید دستگاه مرکزی به اندازه استفاده کل واحد ها فرسوده می شود بنابراین عمر دستگاهای اسپلیت کانالی بسیار بیشتر از سیستم های مرکزی می باشد.

6-7-2-4- مقایسه با رادیاتور و فن کوئل

وجود لوله های رفت وبرگشت درکلیه فضا ها ضمن هزینه بری پس از مدتی باعث ایجاد رطوبت ، به راه افتادن آب در تمام ساختمان  و مشکلات اجرائی می گردد.

با توجه به استفاده مستقیم از هوای گرم درزمستان در اسپلیت کانالی سرعت گرم کردن هوا نسبت به سیستم رادیاتور 5  برابر بیشتر می باشد.

چرخش هوای گرم درسیستم اسپلیت کانالی بطور کامل انجام می گیرد و باعث یکنواخت شدن دما درکلیه فضا های ساختمان می گردد.

رادیاتور و فن کوئل درکلیه فضا ها حجم و سطح قابل توجهی را اشغال می کند.(مشکلات چیدمان مبلمان و اثاثیه در ساختمان)

استفاده از رادیاتور یا فن کوئل مستلزم هواگیری مستمر سیستم می باشد و با بوجود آمدن کوچکترین نشتی می بایست مجددا کل سیستم را هواگیری نمود.

انتقال حرارت به روش کنوکسیون دررادیاتور باعث سیاه شدن دیوارهای اتاق و دوده می گردد.

در روزهای خیلی سرد رادیاتور پاسخگوی گرمایش ساختمان نمی باشد ولی با توجه به نحوه توزیع هوا درسیستم اسپلیت کانالی، براحتی فضاهای مورد نظر در کمترین زمان ممکن به درجه حرارت مطلوب می رسد.

تعدد پنل های رادیاتور هزینه های اضافی و پیچیده شدن بالانس حرارتی(عدم یکنواختی گرمایش) را بهمراه دارد. (گرمای رادیاتور به صورت یکنواخت در فضا تقسیم نمی شود.)

مشکل زنگ زدن رادیاتور فولادی و تعدد آن باعث مشکلات جدی است.

رادیاتور فضای مفید قابل استفاده از سطح آپارتمان و ویلا را اشغال می کند در حالیکه دستگاه تهویه اسپلیت کانالی فضای مفید را بعلت قرار داشتن کانال در سقف ، اشغال نمی کند.

6-7-3  معایب اسپلیت کانالی:

تعبیه کانال در  ساختمان ها پس از اتمام ساخت مشکل است(نیاز به سقف کاذب دارد).

در ظرفیت های بالاتر از 36000بی تی یو باید از برق سه فاز استفاده کرد.(برای متراژ های حدود 90متر به بالا)

اجرا و نصب سیستم های اسپلیت کانالی(دستگاه،کانال و...) نیاز به محاسبات بارحرارتی،سایز کانال و... و همچنین مدیریت فنی دقیق توسط شرکت معتبر دارد و مانند سیستم های معمول شوفاژ و اسپلیت دیواری روتین نیست.

 

 

-12 پکیج یونیت(پکیج یکپارچه) : در واقع این دستگاه به نوعی همان اسپلیت کانالی می باشد اما با سه تفاوت:

1-             بر خلاف اسپلیت کانالی ، این دستگاه یک پارچه و یک تکه است.

2-             معولا برای ظرفیت های بالاتر از 60000بی تی یو ساخته می شود و لذا مناسب فضا های کوچکتر از 60متر مربع نیست.

3-             معمولا راندمان این سیستم بالاتر از انواع داکت اسپلیت می باشد.(انرژی کمتر مصرف می کند.)

لذا این دستگاه ها در سرمایش از مدار تبرید تراکمی استفاده می کنند.(مصرف برق برای سرمایش) و برای گرمایش از مدار معکوس سرمایش(هیت پمپ) یا المنت یا کویل آبگرم استفاده می کند.البته با توجه به در دسترس بودن گاز شهری بهتر است برای گرمایش از کویل آبگرم و اتصال به موتورخانه یا پکیج گرمایشی و آبگرم استفاده کرد.

کاربرد: روش کار و سیستم فنی این دستگاه شباهت های زیادی به داکت اسپلیت دارد.این دستگاه را برای کلیه کاربری ها می توان استفاده کرد لکن بهتر است موارد ذیل لحاظ شود:

·                  حداکثر اختلاف  ارتفاع  دستگاه و محل مصرف (ارتفاع کانال) با توجه به مشخصات فنی دستگاه انتخاب شود به نحوی که مسائلی از قبیل افت استاتیکی هوا در کانال ها لحاظ شود.

·                  امکان کانال کشی در فضای سقف باشد.(کانال رفت و برگشت).

·                  کل فضا بعنوان فضای یکپارچه در نظر گرفته شود(تعدد اتاق نباشد)

بهترین کاربرد این دستگاه ها برای رستوران ها،سالن های همایش یا هر نوع سالن دیگر،آپارتمان مسکونی،سالن های ورزشی و... می باشد.

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:38  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

       

 

 

 انتخاب رادیاتور(شوفاژ)

 

آب گرم شده توسط پكيج يا موتورخانه بايد به روشي قابل قبول گرماي خود را به داخل فضاي مسكوني منتقل سازد.براي اين كار بايد مبدل گرمايشي در داخل فضاي مسكوني تعبيه كرد.براي اين كار دو روش وجود دارد:رادياتور و فن كويل.

استفاده از فن كويل به دلايل مختلف در مواردي مقرون بصرفه است كه براي سرمايش هم از چيلر استفاده شود.لذا در مواردي كه چيلر در ساختمان به كار نمي رود و سيستم گرمايش با استفاده از پكيج يا موتورخانه است،مقرون بصرفه ترين حالت استفاده از رادياتور مي باشد.رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1.         چدني

2.         فولادي

3.         الومينيومي

خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد . پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند .(رادیاتور پانلی) يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به ازاي هر پره سنجيده مي شود .

انواع رادیاتور :

 از نظر نوع شکل ظاهری رادیاتورها به سه شکل کلی رادیاتور پانلی ، لوله ای و پره ای وجود دارند:

رادیاتور پانلی:

در اکثر مواقع از جنس فولاد می باشد.امروز در اکثر کشورهای اروپایی رواج پیدا کرده است.برخی از ویژگی ها و مزایای این نوع رادیاتورها بشرح ذیل می باشد:

•              یکنواختی بیشتر در گرمایش نسبت به رادیاتورهای پره ای

•              سطح تابش یکنواخت و گسترده و بالطبع گرمای تابشی بیشتر نسبت به انواع رادیاتور پره ای(هر چه سهم نوع گرمایش تابشی نسبت به گرمایش همرفتی بیشتر باشد،از نظر فیزیولوژی بدن انسان دلپذیرتر خواهد بود.)

•              زیبایی و تناسب با اغلب طرح های دکوراتیو

•              نصب یکپارچه و آب بندی خوب

•              امکان نصب از هر طرف رادیاتور

برخی از معایب رادیاتورهای پانلی :

•              بعلت استفاده از فولاد ، امکان زنگ زدن و سوراخ شدگی نسبت به انواع آلومنیومی بویژه در بلند مدت وجود دارد.

•              در صورت آسیب و سوراخ شدن پانل رادیاتور امکان تعمیر مقرون بصرفه تقریباً وجود ندارد.(کل پنل باید تعویض شود.)

•              امکان افزایش یا کاهش ظرفیت حرارتی رادیاتور به پانل وجود ندارد. ( در چنین مواردی می توان با انشعاب از لوله رفت و برگشت شوفاژ و استفاده از پانل رادیاتور جداگانه ، ظرفیت حرارتی را افزایش داد. )

نكته بسيار مهم: در كل از نظر راندمان و كارايي رادياتورهاي پانلي فولادي بهترين نوع رادياتور هستند لكن به شرطي كه از يك توليد كننده مطمئن و داراي تكنولوژي خريداري شوند.در حال حاضر بهترين تكنولوژي و راندمان متعلق به شركت KERMI آلمان مي باشد.

 

رادیاتور پره ای(آلومنیومی):

در این نوع از رادیاتورها ، هر پره از رادیاتور دارای ارزش حرارتی مشخصی است و از ترکیب تعداد پره ها ، می توان ارزش حرارتی مورد نظر متناسب با فضای مورد بحث را بدست آورد. به ترکیب چند پره رادیاتور یک بلوک  می گویند.در اکثر قریب به اتفاق موارد جنس رادیاتورهای پره ای از آلیاژهای آلومنیومی می باشد.برخی از ویژگی ها(و بخصوص مزایای) رادیاتورهای پره ای بشرح ذیل می باشد:

•              امکان کاهش یا افزایش پره و در نتیجه امکان افزایش بار حرارتی بلوک رادیاتور.

•              امکان تعویض پره های آسیب دیده ( اگر یک پره سوراخ شد یا به هر دلیل آسیب دید ، امکان آنکه فقط همان پره را تعویض کرد وجود دارد.)البته گاهي هزينه بازكردن بلوك و تعويض يك پره بالاتر از خريد و تعويض كل بلوك رادياتور مي باشد.

•              قدرت بالاتر نسبت به فولاد (رادیاتورهای پانلی) در مقابل زنگ زدگی

 

 

نکات انتخاب رادیاتور:

1.         طبق معمول تأکید ما بر محاسبه دقیق بارهای حرارتی بویژه توسط نرم افزار و تأیید نتایج محاسبات توسط یک مهندس تأسیسات می باشد.قطعا هزینه های شما در کل کاهش خواهد یافت.

2.         سعی کنید رادیاتورها را در مرزهای سرد ساختمان(زیر پنجره ها و نزدیک جداره های خارجی بنا) تعبیه کنید.

3.         انتخاب شیرهای ترموستاتیک از هزینه قبوض گاز شما می کاهد و در افزایش عمر موتورخانه و پکیج شما تأثیر محسوس دارد.

4.         انتخاب شیرهواگیری خودکار باعث سهولت عمل هواگیری می شود.بعلاوه خطر نشت آب به مبلمان و اثاثیه را جدا کاهش می دهد.

5.         در انتخاب رادیاتورهای پره ای ، علاوه بر زیبایی به موارد ذیل دقت کنید:

•              مدلی را انتخاب کنید که مشابه آن در بازار به وفور باشد تا چنانچه در آینده نیاز به خرید یک پره داشتید به سرعت و با کمترین هزینه یافت شود.

•              هر چه عرض پره بیشتر باشد ، بلوک رادیاتور جمع و جورتر و زیبا تر خواهد شد.معمولا رادیاتورهای پره ای در دو سایز (عرض) عرضه می شوند: 6 سانتیمتری و 8 سانتیمتری.بنابرین بهتر است از انواع پره های 8 سانتیمتری استفاده کنید.

•              دقت شود فاصله حداقلی بلوک رادیاتور با دیوار و کف رعایت شود.چرا که عدم رعایت این فواصل باعث کاهش راندمان رادیاتور می شود.

6.         هواگیری اصولی و به موقع سیستم (مدار گرمایش ) با جدیت انجام شود.این کار مزایای ذیل را خواهد داشت:

•              هواگیری باعث افزایش عمر کلیه تجهیزات شامل دیگ،پمپ ها ، رادیاتورها،پکیج و... خواهد شد.

•              انجام عمل هواگیری ، راندمان گرمایشی سیستم و بویژه بلوک های رادیاتور را بشدت افزایش می دهد و در نهایت باعث کاهش هزینه گاز مصرفی خواهد شد.

•              هواگیری خطر نشت آب از سیستم(رادیاتورها) را کاهش می دهد.

بنابراین هواگیری مرتب و به موقع از بدیهی ترین اصول نگهداری تجهیزات گرمایشی می باشد.

7.         تمیز کردن سطوح رادیاتورها از گرد و خاک باعث افزایش راندمان حرارتی آنها و کاهش خطر سیاه شدن و دوده زدن دیوار اطراف رادیاتور می شود.

8.         تا آنجا که امکان دارد فضای اطراف رادیاتورها باید باز باشد (برای گردش بهتر هوا و افزایش بازدهی و قدرت حرارتی) . بنابراین سعی کنید انواع پوشش ها و موانع را (مانند پرده ، مبلمان و...) از جلوي آن دور کنید.

9.         تعبیه رادیاتورهای حوله خشک کن در فضاهایی مانند حمام و سرویس یا سرسرا علاوه بر کاهش رطوبت و افزایش فاکتورهای بهداشتی در این مکان ها ، وسیله مناسبی برای خشک کردن حوله و البسه نم دار می باشد.بعلاوه با طرح های دکوراتیو موجود در بازار می توان جلوه زیبایی به دیوار این مکان ها داد.

10.           هنگام طراحی و اجرا ، فقط نباید به ابعاد معمول فکر کرد. (در اکثر مواقع ابعاد ارتفاع رادیاتورها حدود 50سانتیمتر است لکن رادیاتورهای پره ای از نظر ابعاد دارای تنوع هستند و ارتفاع آنها تا 170سانتیمتر نیز می باشد.) چنانچه در برخی موارد مشکلات معماری و فیزیکی فضا وجود داشته باشد ، می توان از انواع و ابعاد مختلف رادیاتور استفاده کرد.

11.           ایران از نظر تکنولوژی تولید رادیاتور پره اي آلومنيومي در جایگاه مناسبی قرار دارد. لذا هیچ دلیلی برای خروج ارز از کشور برای محصولاتی مانند رادیاتور پره اي وجود ندارد.بعلاوه شرکت های داخلی خود به تولید کنندگان و عرضه کنندگان رادیاتورهای آلومنیومی در جهان تبدیل شده اند.البته در مورد رادیاتورهای پانلی هنوز راه زیادی در پیش است.بنابراین در صورتي كه انتخاب شما رادياتور پانلي نيست ، استفاده از رادياتور آلومنيومي پره اي ساخت داخل پيشنهاد مي گردد.

 

 

توضيحات فني بيشتر در خصوص محل نصب رادياتور

این محل باید به گونه ای انتخاب شود که رادیاتور افزون بر گرمایش اتاق ، هوایی مطبوع در هر نقطه از اتاق ایجاد کند .

بهترین مکان نصب رادیاتورها در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

چون معمولا سردترین مکان در اتاق نزدیک پنجره است و به علاوه از طریق درزهای آن ، امکان نفوذ هوا به داخل اتاق وجود دارد ، جایگاه و اندازه رادیاتورها با توجه به موقعیت پنجره مشخص می شود . از این رو بهترین توزیع دما در اتاق و بهترین جبران برای کسری تابش وقتی رخ می دهد که رادیاتور زیر پنجره نصب شود . اگر رادیاتور که حدود ۶۰% گرما را به صورت جا به جایی منتقل می کند به صورت آزاد جلوی دیوار بیرونی زیر پنجره نصب شود ، نیروی شناوری هوای گرم آن به قدری بزرگ خواهد بود که امکان نفوذ هوای سرد شده ی روی وجه داخلی پنجره و هوای سرد وارد شده از درزهای پنجره ، به درون اتاق را منتفی می سازد ، با این کار جریان هوا در اتاق (گردش هوای اتاق ) برقرار خواهد شد .هرگاه رادیاتور زیر پنجره نصب شود طول آن باید معادل پهنای پنجره انتخاب شود . با این کار جریان عمودی هوا متعادل می شود و گرمای تابشی رادیاتور بیشتر می شود .

از طرفی هرچه سطح تابشی رادیاتور افزایش یابد با بهتر بگوییم سهم گرمای تابشی رادیاتور افزایش یابد تاثیر بیشتری در ایجاد آسایش گرمایی خواهد داشت . زیرا گرمایی که از طریق تابش از بدن انسان به بیرون منتقل می شود با افزایش سطح تابش رادیاتور بهتر جبران می شود .برای استفاده از حداکثر توان گرمایی رادیاتور باید آن را نزدیک به دیوار و زیر پنجره نصب کرد . حداقل فاصله رادیاتور از جداره های ساختمان از دیوار حداقل ۵۰ میلی متر و از کف اتاق حداقل ۱۰۰ میلی متر باید باشد .در این صورت هیچکونه افت توانی پدید نخواهد آمد .

اگر رادیاتور در حالتها ی زیر نصب شود افت توان خواهد داشت :

•              زیر تاقچه

•              پنجره

•              داخل کابین یا پشت پرده

در صورتی که از یک ورقه جهت پوشش رادیاتور استفاده گردد افت توان ممکن است به ۱۵% برسد .

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر با مهندسان و مشاوران شركت كسرا تماس بگيريد.ليست قيمت انواع رادياتور در وبلاگ شركت به نشاني WWW.OMRAN-KASRA.BLOGFA.COM     مي باشد.

 

 

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:37  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

اصول و نکات انتخاب و خرید پکیج:

 بازهم بر محاسبات دقیق بارهای حرارتی و طراحی مهندسی شبکه مدار گرمایش جهت کاهش هزینه ها تأکید می شود.

1.                   پکیج را از شرکتی خریداری کنید که دارای اعتبار و حسن شهرت بوده و توان خدمات پس از فروش حرفه ای را داشته باشد.همچنین کارخانه سازنده پکیج توان پشتیبانی بلند مدت از قطعات پکیج های تولیدی خود را داشته باشد.بهترین پکیج های خارجی موجود در ایران مربوط به شرکت های ایتالیایی می باشد لکن امروز برخی از شرکت های داخلی توانمندی قابل قبولی برای ساخت پکیج پیدا کرده اند.

2.                   چنانچه به آبگرم فراوان نیاز دارید(برای بیش از یک حمام ) بهتر است از پکیج های مخزن دار يا پكيج با قدرت حرارتي بالاتر از 31 كيلووات استفاده كنيد.

3.                   چنانچه ظرفیت حرارتی زیادی از پکیج انتظار دارید (معمولا برای آپارتمان های با بیش از 300متر مربع) بهتر است از پکیج های زمینی استفاده کنید.

4.                   در هر صورت اولویت با پکیج های دیواری می باشد چرا که بسیار کم مصرف تر و دارای عمر طولانی تری نسبت به پکیج های زمینی و پکیج های مخزن دار هستند.

5.                   برای ایمنی از گازهای سمی احتراق،بهتر است از پکیج های فن دار بویژه با دودکش دو جداره استفاده شود.لکن چنانچه به هر دلیل امکان استفاده از انواع پکیج های فن دار نبود،می بایست پکیج مجهز به سنسور حرارتی دودکش باشد.این سنسور با دریافت علایم حرارتی دودکش ، انسداد و گرفتگی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.

6.                   برای آب های با سختی بالا بهتر است از انواع پکیج با دو مبدل مجزا بویژه از نوع صفحه ای استفاده نمود. لذا برای شهرهایی نظیر قم ، اراک ، یزد و... پکیج های دو مبدله از نوع مبدل صفحه ای عملکرد بهتری دارد.

7.                   دقت شود پکیج دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک با کد باشد.حسن این قابلیت در عیب یابی سریع حتی توسط مالک آپارتمان و کاربر معمولی می باشد.در واقع پکیجی که دارای عیب یاب مجهز به سنسورهای کنترل عملکرد باشد،خطاهای عملکرد را بصورت کدهای مشخص در مانیتور پکیج نمایش می دهد و کاربر یا سرویسکار با مراجعه به دفترچه راهنمای پکیج متوجه نوع عیب می گردد .

8.                   بهتر است قبل از پکیج(آب شهری ورودی به پکیج) یک سختی گیر مناسب نصب شود.

برخی از بهترین مارک های تجاری پکیج به شرح ذیل می باشند:

پکیج ساخت شرکت های داخلی : گلدیران(LG)

پکیج ساخت شرکت های خارجی : BAXI(ایتالیا)

 

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:36  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  | 

1-            هیت پمپ چيست؟

امروزه استفاده از سیستم های تهویه مطبوع آپارتمانی بعنوان یک اصل و امتیاز در ساخت و ساز مطرح است.یکی از کم هزینه ترین و آسانترین راه های تهویه مطبوع مستقل آپارتمانی استفاده از انواع پمپ های حرارتی (کولرهای گازی و پکیج یونیت ها) می باشد ..در ادامه به شرح عملکرد،اقسام مختلف،مزایا و معایب این نوع سامانه می پردازیم.

6-1 انواع هیت پمپ(از نظر منبع حرارتی):

1-             سیستم های با منبع گرمایشی هوایی(تبادل گرما یا سرمای مورد نیاز با هوا می باشد.)

2-             سیستم های با منبع گرمایشی زمین(تبادل گرما یا سرمای مورد نیاز با زمین می باشد.)

3-             سیستم های با منبع گرمایشی آب(تبادل گرما یا سرمای مورد نیاز با آب  می باشد.)

بین سه سیستم بالا سیستم منبع تبادل انرژی هوایی کاربرد گسترده تری دارد(بعلت سادگی نصب و نگهداری)

6-2 شرح عملکرد:

    كولر گازي برخلاف کولرهای آبی ، رطوبت را افزایش نمی دهد. ازاین جهت برای محیط های شرجی بسیار مناسب است. کولرهای گازی معمولا در چندین مدل ساخته می شوند:  

کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای کولرهای یک تکه دیواری ، یا پشت پنجره‌ای ، خیلی متداول و مورد توجه می‌باشند و به آسانی در داخل قاب پنجره نصب می‌شود.لکن بعلت مزایای  کولرهای گازی اسپلیت،استقبال از کولرهای گازی پنجره ای رو به کاهش نهاده است.

کولرهای دو تکه (اسپلیت) در اشکال دیواری،کانالی،کاستی،سقفی،زمینی

کولرهای چند پنله(مرکزی) 

پکیج یونیت (پکیج یکپارچه)

نکته: در واقع نام کولر چندان شایسته این دستگاه ها نیست چراکه این دستگاه ها علاوه بر سرمایش امکان گرمایش را هم دارند لکن چون اولین و اصلی ترین کاربرد آنها در ایران برای سرمایش بوده است بنام کولر گازی شناخته می شوند.کولر یک واژه انگلیسی به مفهوم خنک کننده می باشد.


6-3 ساختمان کولرهای گازی

کولر گازی نیز همانند بسیاری از لوازم خانگی خصوصا یخچال فریزر از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

6-3-1 قسمت الکتریکی:

قسمت الکتریکی خود شامل قسمت‌هایی چون دوشاخه و سیم‌های رابط ، کمپرسور ، خازن ، رله بار زیاد (اورلود) رله راه انداز ترموستات ، کلید چند وضعیتی (کلید فن) ، کلید اصلی کولر و کنترل از راه دور (در کولرهای دو تکه) می باشد. درکولرهای گازی از یک خازن و در بعضی از کولرها از دو خازن به منظور ایجاد گشتاور راه اندازی کمپرسور استفاده می شود. شکل متداول بکارگیری خازن ، به این صورت است که یک خازن برای راه اندازی موتورفن (پروانه) و یک خازن برای راه اندازی کمپرسور مورد استفاده قرار می‌گیرد ظرفیت این خازنها در کولرهای مختلف متفاوت است.

6-3-2 قسمت مکانیکی :  

اجزای مکانیکی کولر گازی با اندکی تفاوت ، درست مثل قطعات مکانیکی یخچال می‌باشد از آن جمله می‌توان به قطعاتی مانند کمپرسور کندانسور (رادیاتور) ، اواپراتور ، فیلتر (درایر) ، پروانه اواپراتور ، لوله مویین (کاپیلاری) ، سینی زیر کولر ، خروجی هوا و فیلتر خروجی هوا اشاره کرد.

در کمپرسور کولرهای گازی دو مکانیسم بکار گرفته شده است. نوعی از این کمپرسورها از پیستون و میل لنگ طراحی نموده‌اند. اما نوع دیگری از کمپرسورها فاقد میل لنگ و پیستون بوده و روتور در حال چرخش (به واسطه فرم خاص) گاز را از مسیر ورودی مکیده و آن را وارد لوله رفت می‌سازد این نوع کمپرسورها را کمپرسورهای دورانی می‌نامند. در کولرهای گازی از دو پروانه استفاده می‌شود که عموما بر روی یک محور اصلی سوار شده‌اند. یکی از پروانه‌ها هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن کندانسور ، گرما به محیط خارجی منزل یا محل کار می‌راند، پروانه دوم که به قسمت جلوی موتور فن متصل است هوا را از مجرای ورودی مکیده و با وزش آن به اواپراتور ، سرما را به محیط وارد می‌سازد.

در کولرهای دو تکه ، کمپرسور و کندانسور در واحدی به نام یونیت خارجی تعبیه شده‌اند. این واحد در خارج از ساختمان نصب می‌شود. واحد تبخیر یا اواپراتور و شیر انبساط نیز در یک واحد بنام یونیت داخلی تعبیه شده‌اند. کولرهای دو تکه عموما دارای دستگاه کنترل از راه دور می‌باشند. هوا در جهت ورود به محیط منزل یا محل کار از دریچه مخصوصی که به خروجی هوا معروف است می گذرد. به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و موارد مشابه به داخل محیط منزل یا محل کار ، پشت خروجی هوا ، فیلتر سیمی یا اسفنجی تعبیه می شود.گاهی ممکن است بر اثر عدم تنظیم ترموستات و یا ازدیاد گاز شارژ شده اواپراتور و یا قسمتی از لوله برگشتی برفک یا یخها ذوب شوند و در نتیجه آب از جدارهای کولر سر ریز کند. برای پیشگیری از این مشکل ترتیبی اتخاذ شده است که در صورت بروز حالت فوق ، آب به خارج از کولر هدایت شود. این وظیفه بر عهده سینی زیر کولر است. در گوشه‌ای از سینی ، لوله مخصوصی تعبیه شده که این آبها از آن خارج می‌شود. برای جلوگیری از ریزش آب ، عموما به لوله مذکور شیلنگی متصل می‌شود و با قرار دادن آن بر روی سطح زمین از پراکنده شدن ذرات آب در محیط جلوگیری می‌شود.لذا تعبیه مجرای لوله درین فاضلابی برای کولرهای گازی اسپلیت ضروری است.

6-4 کاربرد های کولر گازی :

کولرهای گازی برای استفاده در پروژه های مختلف از تنوع بی نظیری برخوردار هستند . لذا از انواع مختلف شکلی و کاربری برخوردار هستند.در این قسمت به شرح انواع مختلف کولر گازی از نظر کاربری می پردازیم:

6-5 کولرگازی پنجره ای(یکپارچه) : یکی از متداولترین انواع کولر گازی می باشد که از دیرباز مورد استفاده بوده است.از این نوع در مکان هایی می توان استفاده کرد که به هوای آزاد ارتباط مستقیم داشته باشد.در واقع برای اتاق های درونی یک آپارتمان یا ساختمان که فاقد پنجره یا دیوار به بیرون ساختمان نمی توان از کولر گازی پنجره ای استفاده کرد. واحد های تجاری بیشترین و بزرگترین بازار کولر گازی پنجره ای می باشد.

مزایای این نوع کولر گازی عبارتند از :

قیمت بسیار پایین ، نصب نسبتا آسان و سریع ، عدم نیاز به لوله مسی و عایق برای نصب ، امکان استفاده مستقل هر کولر در فضایی که در آن تعبیه شده است ، امکان هرگونه تعمیرات و نگهداری بدون دردسر

معایب(نسبت به کولر گازی دو تکه): سر و صدای نسبتا زیاد ، مصرف بالاتر انرژی و برق،عدم چرخش همگن هوا در محیط های بزرگ،عدم امکان استفاده در فضاهای بدون دسترسی به هوای آزاد،عمر کوتاهتر،تأثیر منفی بصری در معماری نمای ساختمان و...

کاربرد : همه فضاها با هرنوع کاربری به شرطی که آیتم های ذیل را داشته باشند:

یک پنجره به فضای باز بیرون داشته باشند

وسعت زیادی نداشته باشند(هر کولر تقریبا حداکثر 30مترمربع را پوشش می دهد.)

امکان سیستم های بهینه مانند اسپلیت دیواری و چند پنله وجود نداشته باشد

سر و صدا خیلی مهم نباشد(مثلا برای کتابخانه ها نمی توان از این نوع کولر استفاده کرد.)

6-6 کولر گازی اسپلیت دیواری: یکی از متداولترین انواع کولرهای گازی بویژه برای واحدهای آپارتمانی و تجاری می باشد

.برخی مزایای این نوع عبارتست از:

قیمت اولیه نسبتا پایین(گرانتر از انواع کولرگازی پنجره ای و ارزانتر از انواع تهویه مطبوع مرکزی) ، کارکرد مطمئن و آرام،راندمان بالا(بویژه نسبت به انواع پنجره ای)،امکان نصب در کلیه فضا ها،عدم تأثیر منفی در نمای ساختمان،فیلتراسیون مطلوب هوای فضاها

معایب: تعدد یونیت بیرونی در ساختمان با تعداد واحد زیاد(مجتمع) و مشکل فضای نصب یونیت بیرونی،ضعف در گرمایش فضا ها در دمای زیر 5 –درجه سانتیگراد،راندمان پایین تر نسبت به انواع اسپلیت کانالی و اسپلیت های مرکزی(چند پانله)

کاربرد: تقریبا در کلیه کاربری ها و با هر نوع معماری امکان استفاده از این دستگاه وجود دارد لکن موارد ذیل را باید در نظر گرفت:

در مکان هایی که تعدد اتاق های مجزا داریم(مانند ادارات،مراکز درمانی و...) بهتر است از انواع چند پنله استفاده کرد(محدودیت فضا برای واحدهای بیرونی)

فاصله عمودی پنل بیرونی حداکثر تا 10متر و طول کل لوله کشی حداکثر تا 15 متر شود.

توجه: در واحدهای مسکونی یا هر نوع کاربری دیگر که تعدد اتاق وجود دارد می توان از برخی از انواع کولر گازی اسپلیت دو تکه استفاده کرد که در آن بجای یک یونیت هواساز داخلی تا چهار یونیت نصب می

شود.لذا می توان برای جلوگیری از افزایش یونیت های بیرونی از انواع مولتی پنل(حداکثر تا 4 پنل استفاده نمود

 

-8-کولر گازی اسپلیت کاستی: از این نوع کولر گازی در فضاهای بزرگ مانند پذیرایی مسکونی،سالن ها،واحدهای تجاری،رستوران ها و هر فضای دیگری که دارای سقف کاذب باشد استفاده می شود.مزایای این نوع از کولرگازی بشرح ذیل می باشد:

امکان توزیع کامل هوا در جهت های مختلف(تا چهار جهت) از دریچه های پنل و امکان کنترل مقدار پرتاب باد در هر یک از جهت ها توسط کنترل دستی(توزیع همگن و یکنواخت گرما یا سرما در ساختمان)

امکان تهویه سالن های وسیع(در این سالن ها ، پرتاب باد کولر گازی دیواری تهویه کامل را انجام نمی دهد لذا کولر گازی کاستی که در سقف کاذب و در کلیه فضا ها تعبیه شده است تهویه کاملا مطلوب را انجام می دهد.

معایب و محدودیت ها :

گرانتر بودن نسبت به کولرهای گازی دیواری و پنجره ای

نیاز به سقف کاذب و جاسازی در آن

کاهش کارایی در سقف های بلند تر از 4متر

کاربری ها : در واقع این سیستم ها را در اکثر مواقع می توان بکار برد لکن باید به محدودیت های ذیل دقت کرد:

در ساختمان هایی که ساخته شده است و پس از ساخت بخواهند سیستم کانالی تعبیه کنند باید بررسی شود امکان تعبیه کانال وجود دارد یا نه چرا که این کار نیاز جدی به سقف کاذب و نصب دریچه و کانال دارد.لذا اگر در یک فضا سقف کاذب وجود داشته باشد مشکلی نخواهیم داشت (اکثر واحد های تجاری سقف کاذب دارند.)

معمولا اسپلیت های کانالی برای ظرفیت های بالاتر از 18000ساخته می شوند لذا برای متراژ های خیلی کم (زیر 10متر مربع) تعبیه دستگاه مستقل منطقی نیست و باید برای دو یا سه اتاق با متراژ زیر 10 متر مربع یک دستگاه مشترک تعبیه کرد.

در مجموع اسپلیت کانالی یکی از بهترین انتخاب ها برای همه کاربری ها و تحت هر شرایطی می باشد.

 

6-9 کولر گازی اسپلیت ایستاده: از این نوع از انواع کولر گازی برای تهویه و گرمایش فضاهای بزرگ مانند مساجد،رستوران ها، سالن های همایش و هر نوع سالن وسیع استفاده می شود.

مزایا:

قدرت مناسب برای چرخش هوا و سرمایش و گرمایش

امکان تعمیر و نگهداری آسان بعلت قرار داشتن پنل روی سطح

معایب:

اشغال قسمتی از سطح بعلت قرارداشتن روی سطح(زمین)

امکان آسیب فیزیکی به دستگاه توسط اشیاء و اثاثیه منزل یا توسط کودکان و...

 

6- 10 کولر گازی سقفی-زمینی:

در فضاهایی که به هیچ عنوان امکان نصب پنل دیواری و ایستاده و پنجره ای وجود ندارد  و همچنین سقف کاذب تعبیه نشده است ، می توان از انواع سقفی استفاده کرد . فروشگاه ها و انبارها و اصولا هر مکان دیگری که از دیوار به هر عنوان استفاده می کند مثال مناسبی از کاربردهای این کولر می باشند. البته این نوع را می توان روی کف ساختمان هم نصب کرد.

مزایا:

عدم اشغال فضای دیوارها ( و کف در مدل سقفی)

امکان اتصال مستقیم به سقف بدون نیاز به سقف کاذب

تنوع و انعطاف در کاربرد(برای همه نوع کاربری قابل استفاده است.)

توزیع مناسب هوا از سقف

معایب:

این مدل نسبت به انواع کولر دیواری و پنجره ای کمی گرانتر است.

نصب و تعبیه لوله مسی و لوله درین در سقف کمی حساستر از دیوار می باشد.(در مدل زمینی این نقیصه وجود ندارد.)

 

سیستم های هیت پمپ یکی از پاکیزه ترین و کاراترین سیستم های تهویه مطبوع هستد.این سیستم ها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها عبارتند از کولرگازی پنجره ای ،دیواری،کانالی،سقفی،ایستاده،زمینی و...   مزایای این نوع سیستم ها بشرح ذیل می باشد:

·                  کارایی و راندمان بالا و قابل قبول و حفظ انرژی

·                  عدم هر نوع آلودگی برای ساکنین و محیط زیست(بویژه با تکنولوژی های نوین )

·                  نگهداری،تعمیرات،راه اندازی و نصب بسیار آسان

·                  سادگی درک منطق مدارات و تجهیزات برای عوامل فنی

·                  انعطاف در مدل،ظرفیت،تعداد و کاربرد این نوع از سیستم ها

·                  عدم اشغال فضای زیاد نسبت به سایر سیستم های تهویه مطبوع

·                  ایجاد شرایطی بسیار نزدیک به شرایط استاندارد آسایشی انسان

·                  تنوع و تعدد تولید کننده این نوع سیستم ها : به نحوی که رقابت باعث ارتقا روزافزون کیفیت و کاهش قیمت شده است و دغدغه تأمین قطعات یدکی وجود ندارد.

·                  سازگاری با معماری و سازه ساختمانها

·                  قیمت بسیار مناسب در مقایسه با سایر سیستم ها (هزینه اولیه و هزینه راهبری و تعمیرات بسیار پایین)

·                  عدم کاربرد آب در این سیستم ها(عدم نیاز به آب در این دستگاه ها موجب عمر طولانی و نگهداری آسان آن می شود.)

·                  سرعت در راه اندازی و استفاده از سیستم جهت مقاصد سرمایشی و گرمایشی

·                  امکان سری کردن دستگاه های بیرونی(چند دستگاه باهم) جهت رسیدن به ظرفیت بالای حرارتی و برودتی

معایب: (سیستم های هیت پمپ)

کلیه مراحل طراحی،اجرا و نگهداری این نوع دستگاه ها نیاز به دانش فنی و نظارت اصولی دارد لذا با تخمین و تجربه صرف نمی توان به استقبال این تکنولوژی رفت.البته این مسأله بعنوان یک حسن می تواند تلقی شود اما برای کسانی که بخواهند خارج از قواعد علمی و با روش های تقریبی و استاد شاگردی کاری را انجام دهند این سیستم را نمی توان پیشنهاد داد!!!

معمولاً سود و حسن این سیستم در ظرفیت های زیاد(گرمایی و سرمایی) می باشد و در این ظرفیت ها اگر  کاربری پروژه مسکونی باشد باید کلیه هزینه ها را مشترک کرد(البته ظرفیت های کم معادل60000بی تی یو هم وجود دارد که حدوداً برای یک آپارتمان تا مساحت 120متر مربع کفایت می کند(برای متراژهای 60متر مربع مشکل مشاعات وجود دارد.).البته این موضوع در بیش از 95درصد مواقع وجود ندارد و برای آپارتمان های زیر 70متر مربع مشکل خواهیم داشت.

پیوست 1 ) نکاتی ساده در انتخابی سخت!!!

ویژه خرید و بهره برداری از کولرهای گازی:

 

1- انتخاب مدل:
اولویت بندی خرید خود را بر اساس کیفیت ، مزایا ، امکانات دستگاه ، خدمات فروش و پس از فروش و در نهایت قیمت دستگاه بگذارید

- سعی کنید در ابتدا برندهای ژاپنی و آمریکایی را انتخاب کنید و بعد به سراغ برندهای تایلندی و چینی بروید

2- قبل از خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی حتما با یک کارشناس در این زمینه مشورت کنید

ابتدا قبل از خرید یک دستگاه تهویه مطبوع می بایست توجه داشت که چه دستگاهی و چه مدلی مناسب جهت نصب در مکان مورد نظرمی باشد بدان معنا که هر نوع از کولرهای گازی را نمی توان در منزل یا محل کار خود نصب کنید و بایستی با کارشناس مربوطه مشورت کرده و از او بخواهید که در انتخاب مدل کمکتان کند. به طور مثال اکثر افراد تا اسم کولرگازی می آید فکر می کنند که فقط همان اسپلیت دیواری می تواند باشد و نمی دانند که همیشه اسپلیت دیواری مناسب نیست. دلیلش نداشتن اطلاعات کافی است یا اینکه چون زیبا تر است پس خوب است . بله البته که زیبا تر و هماهنگ با دکوراسیون شماست و قیمت مناسبتر دارد و بیشترین فروش را دارد ولی بهترین پیشنهاد همیشه نمی تواند باشد.
2- تعیین ظرفیت:
این مبحث خیلی مهم بوده چون رضایت مشتری بستگی به آن دارد.به طور کلی برای انتخاب ظرفیت مناسب برای یک محل باید به متراژبر حسب متر مربع و ارتفاع موجود ، وسایل گرمایی( منظور هر وسیله ای که گرما تولید می کند مانند یک کامپیوتر یا اجاق گاز، تعداد پنجره ها ، کاربری مکان که خیلی مهم است مثلا" منزل مسکونی با تجاری خیلی با هم تفاوت دارند ، رطوبت هوا ، و موارد دیگرکه توسط کارشناستان بررسی خواهد شد. برای مثال یک کولرگازی اسپلیت دیواری با ظرفیت ۱۲۰۰۰ بی تی یو به طور معمول برای یک اتاق ۲۰متری تا ۲۵متری حداکثر مناسب می باشد.

o                متراژ ، طبقه ، ارتفاع سقف ، نحوه تابش خورشید ، تعداد نفرات ، دستگاه های موجود مانند کامپیوتر و اجاق گاز در تعیین ظرفیت دستگاه بسیار مهم است

o                -انتخاب صحیح دستگاه های برقی و گازی علاوه بر برطرف کردن نیاز شما به سرمایش و گرمایش تولیدی ، در هزینه برق و گاز مصرفی نیز تاثیر بسزایی دارد

o                قبل از خرید دستگاه های برقی مانند کولرهای گازی به آمپر کنتور محل نصب آن توجه داشته باشید

o                برای کنتور تک فاز 15 آمپر، استفاده از کولرهای گازی بیش از ظرفیت 24000 بی تی یو توصیه نمی شود 

o                انتخاب کولرهای اسپلیت سردوگرم به عنوان دستگاهای کمک گرمایشی برای فصل زمستان می تواند گزینه بسیار مناسبی باشد

3- سازنده دستگاه:
عمدتا" سازندگان دستگاههای تهویه مطبوع درجه یک ، امریکایی یا ژاپنی هستند و دیگر سازندگان آن خیلی به کیفیت توجه نکرده و بیشتر به دنبال قیمت ارزانتر و ظاهری زیبا ترند  مانند شرکتهای چینی. پس به یاد داشته باشید ابتدا دنبال یک مارک یا شرکت امریکایی یا ژاپنی باشید حال اینکه آن شرکت محصولات خود را در هر جایی از دنیا تولید کرده باشد که مکان تولید زیاد مهم نیست مهم آنست که دارای تکنولوژی بالا وکیفیت مرغوبی داشته باشد. به طور مثال به شرکتهای زیر می توان اشاره کرد: میتسوبیشی ،گودمن  ـ توشیبا ـ هیتاچی ـ اجنرال ـ  و غیره...
4- قیمت مناسب:
همیشه به یاد داشته باشید که بعد از کیفیت ، قیمت قرار دارد.
در این مورد با توجه به بودجه و معیارهای شما بهترین پیشنهاد را ارائه خواهیم کرد.
5- خدمات پس از فروش:
تصور کنید در یک روژ گرم تابستانی که اتفاقا مهمانان مهمی هم دارید ، کولر گازی به هر دلیلی از کار افتاده است!!! در این مواقع تنها چیزی که اعتبار و آسایش شما را نگه خواهد داشت شرکتبی معتبر و جاافتاده است.در واقع یکی از فاکتورهای اساسی انتخاب کولر این است که یک مارک خوب جهانی مانند میتسوبیشی یا گودمن یا ال جی یا.... را از شرکتی خوشنام و معتبر در شهر تهیه کنید تا در همه مواقع کنار شما باشد.یک شرکتی که بهترین خدمات را می تواند بدهد قطعا" پیشرفت خواهد کرد و در نتیجه مشتریان خود را راضی نگه خواهد داشت.. پس به این مورد هم توجه داشته باشید. و بدانید که همیشه کیفیت و قیمت مهم نیست.

 

+ نوشته شده در  89/05/08ساعت 23:36  توسط مهندس وحيد رضا صادق منش  |